Protokoły z sesji Rady

Protokół z Sesji Nr II

Protokół z dnia 27 listopada 2018 roku

Załącznik nr 1 - Lista obecności

Załącznik nr 2 - Przegłosowanie autopoprawki do Uchwały numer II/3/2018

Załącznik nr 3 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Wysocki

Załącznik nr 4 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rewizyjnej – Krystyna Kuc

Załącznik nr 5 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rewizyjnej – Józef Żak

Załącznik nr 6 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rewizyjnej – Jerzy Rękawek

Załącznik nr 7 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rewizyjnej – Gabriel Wasilka

Załącznik nr 8 - Głosowanie imienne na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Wysocki

Załącznik nr 9 - Głosowanie imienne na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Monika Markowska

Załącznik nr 10 - Głosowanie imienne na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Anna Zackiewicz

Załącznik nr 11 - Głosowanie imienne na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Krystyna Kuc

Załącznik nr 12 - Głosowanie imienne na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Jacek Wysocki

Załącznik nr 13 - Głosowanie imienne na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Maciej Wróbel

Załącznik nr 14 - Głosowanie imienne na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Monika Markowska

Załącznik nr 15 - Głosowanie imienne na członka Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Anna Zackiewicz

Załącznik nr 16 - Głosowanie imienne na członka Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Teresa Kondej

Załącznik nr 17 - Głosowanie imienne na członka Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Monika Markowska

Załącznik nr 18 - Głosowanie imienne na członka Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Jacek Wysocki

Załącznik nr 19 - Głosowanie imienne na członka Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Milena Kopik

Załącznik nr 20 - Głosowanie imienne na członka Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Marzena Getka

Załącznik nr 21 - Głosowanie imienne na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Anna Zackiewicz

Załącznik nr 22 - Głosowanie imienne na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu – Marzena Getka

Załącznik nr 23 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – Jerzy Rękawek

Załącznik nr 24 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – Agnieszka Kowalska

Załącznik nr 25 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – Teresa Kondej

Załącznik nr 26 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – Milena Kopik

Załącznik nr 27 - Głosowanie imienne na członka Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – Wojciech Zackiewicz

Załącznik nr 28 - Głosowanie imienne na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – Jerzy Rękawek

Załącznik nr 29 - Głosowanie imienne nad Uchwałą numer II/3/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew oraz ustalenie zakresów ich działań

Uchwała Nr II/3/2018 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew oraz ustalenie zakresów ich działań

Załącznik nr 30 - Głosowanie imienne nad Uchwałą numer II/4/2018 w sprawie podjęcia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno

Uchwała Nr II/4/2018 - w sprawie uchwalenia Programy współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 31 - Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Załącznik nr 32 - Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:37:19 | Data modyfikacji: 2018-12-18 13:01:03.
Protokół z Sesji Nr I

Protokół z dnia 21 listopada 2018 roku

Wyciąg z Protokołu

Zaświadczenie o wyborze wójta

Zaświadczenia o wyborze radnych

Załącznik nr 1 - Ślubowanie radnych

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia Komisji Skrótacyjnej

Załącznik nr 3 - Zatwierdzenie procedury głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy

Załącznik nr 4 - Protokół z głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy

Załącznik nr 5 - Uchwała Nr I/1/2018

Załącznik nr 6 - Zatwierdzenie procedury głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Załącznik nr 7 - Protokół z głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Załącznik nr 8 - Uchwała Nr I/2/2018

Załącznik nr 9 - Ślubowanie wójta

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:36:55 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXVIII
 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:36:19 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXVII
 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:35:53 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXVI

Protokół z dnia 23 lipca 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXVI/187/2018

Załącznik nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXXVI/188/2018

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXXVI/189/2018

Załącznik nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXXVI/190/2018

Załącznik nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXXVI/191/2018

Załącznik nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXXVI/192/2018

Załącznik nr 7 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:17:16 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXV

Protokół z dnia 26 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXV/181/2018

Załącznik nr 2 do Protokołu - Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew za 2017 rok

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXXV/182/2018

Załącznik nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXXV/183/2018

Załącznik nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXXV/184/2018

Załącznik nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXXV/185/2018

Załącznik nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XXXV/186/2018

Załącznik nr 8 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:15:42 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXIV

Protokół z dnia 28 maja 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIV/178/2018

Załącznik nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIV/179/2018

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIV/180/2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:04:45 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXIII

Protokół z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIII/174/2018

Załącznik nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIII/175/2018

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIII/176/2018

Załącznik nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXXIII/177/2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:03:52 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXII

Protokół z dnia 28 lutego 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/164/2018

Załącznik nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/165/2018

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/166/2018

Załącznik nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/167/2018

Załącznik nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/168/2018

Załącznik nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/169/2018

Załącznik nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/170/2018

Załącznik nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/171/2018

Załącznik nr 9 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/172/2018

Załącznik nr 10 do Protokołu - Uchwała Nr XXXII/173/2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:01:57 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:18:14.
Protokół z Sesji Nr XXXI

Protokół z dnia 8 lutego 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXI/162/2018

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXXI/163/2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-03-09 09:02:45 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:05:03.
Protokół z Sesji Nr XXX

Protokół z dnia 28 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/155/2017

Załącznik nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/156/2017

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/157/2017

Załącznik nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/158/2017

Załącznik nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/159/2017

Załącznik nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/160/2017

Załącznik nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XXX/161/2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-03-09 08:33:57 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:04:47.
Protokół z Sesji Nr XXIX

Protokół z dnia 23 listopada 2017 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/144/2017

Załącznik nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/145/2017

Załącznik nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/146/2017

Załącznik nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/147/2017

Załącznik nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/148/2017

Załącznik nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/149/2017

Załącznik nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/150/2017

Załącznik nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/151/2017

Załącznik nr 9 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/152/2017

Załącznik nr 10 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/153/2017

Załącznik nr 11 do Protokołu - Uchwała Nr XXIX/154/2017

Załącznik Nr 12 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 13 do Protokołu - Interpelacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 15:19:10 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:04:31.
Protokół z Sesji Nr XXVIII

Protokół z dnia 20 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXVIII/143/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:46:31 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:04:20.
Protokół z Sesji Nr XXVII

Protokół z dnia 6 września 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXVII/140/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXVII/141/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXVII/142/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:12:29 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:04:08.
Protokół z Sesji Nr XXVI

Protokół z dnia 27 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/135/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/136/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew za 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/137/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/138/2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/139/2017

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Projekt uchwały

Załącznik Nr 8 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:10:48 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:03:42.
Protokół z Sesji Nr XXV

Protokół z dnia 30 maja 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/131/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/132/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/133/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/134/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Edyta Maliszewska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:09:05 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:03:22.
Protokół z Sesji Nr XXIV

Protokół z dnia 30 marca 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łaskarzew w okresie 1 styczeń - 31 grudnień 2015 i 2016r.

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/126/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/127/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/128/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/129/2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/130/2017

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Informacja na temat realizacja zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 - 2025 za rok 2016

Załącznik Nr 9 do Protokołu - Informacja z odbytych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Łaskarzew za rok 2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:10:22 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:02:48.
Protokół z Sesji Nr XXIII

Protokół z dnia 16 marca 2017 roku

Załącznik do Protokołu - Uchwała Nr XXIII/125/2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:46:17 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:02:24.
Protokół z Sesji Nr XXII

Protokół z dnia 28 lutego 2017 roku

Załącznik do Protokołu - Uchwała Nr XXII/124/2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:41:49 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:02:10.
Protokół z Sesji Nr XXI

Protokół z dnia 14 lutego 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/116/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/117/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/118/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/119/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/120/2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/121/2017

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/122/2017

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/123/2017

Załącznik Nr 9 do Protokołu - sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku...

Załącznik Nr 11 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 12 do Protokołu - wystąpienie radnego Janusza Gurdek

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:58:19 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:01:43.
Protokół z Sesji Nr XX

Protokół z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XX/107/2016

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XX/108/2016

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XX/109/2016

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XX/110/2016

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XX/111/2016

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XX/112/2016

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XX/113/2016

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XX/114/2016

Załącznik Nr 9 do Protokołu - Uchwała Nr XX/115/2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-02-20 14:10:18 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:01:30.
Protokół z Sesji Nr XIX

Protokół z dnia 17 listopada 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/97/2016

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/98/2016

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/99/2016

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/100/2016

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/101/2016

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/102/2016

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/103/2016

Załącznik Nr 9 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/104/2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/105/2016

Załącznik Nr 11 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/106/2016

Załącznik Nr 12 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:20:39 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:01:18.
Protokół z Sesji Nr XVIII

Protokół z dnia 15 września 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XVIII/94/2016

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XVIII/95/2016

Załącznik Nr 3 do Protokołu - zdanie odrębne do Uchwały Nr XVIII/95/2016

Załącznik Nr 5 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Interpelacja

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Interpelacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:12:36 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:01:06.
Protokół z Sesji Nr XVII

Protokół z dnia 20 lipca 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:10:06 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:00:53.
Protokół z Sesji Nr XVI

Protokół z dnia 24 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:31:24 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:00:36.
Protokół z Sesji Nr XV

Protokół z dnia 25 maja 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:11:17 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:00:17.
Protokół z Sesji Nr XIV

Protokół z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Załącznik do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:36:26 | Data modyfikacji: 2018-03-09 13:00:02.
Protokół z Sesji Nr XIII

Protokół z dnia 29 lutego 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:03:32 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:59:45.
Protokół z Sesji Nr XII

Protokół z dnia 30 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-03-14 10:42:23 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:59:18.
Protokół z Sesji Nr XI

Protokół z dnia 27 listopada 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

Załącznik Nr 8 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:45:08 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:59:03.
Protokół z Sesji Nr X

Protokół z dnia 29 września 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

Załącznik Nr 8 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-12-07 15:51:06 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:58:49.
Protokół z Sesji Nr IX

Protokół z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:20:48 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:57:46.
Protokół z Sesji Nr VIII

Protokół z dnia 29 czerwca 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:31:24 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:57:29.
Protokół z Sesji Nr VII

Protokół z dnia 27 kwietnia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-07-06 12:04:33 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:57:14.
Protokół z Sesji Nr VI

Protokół z dnia 26 marca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:38:41 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:56:58.
Protokół z Sesji Nr V

Protokół z dnia 27 lutego 2015 roku

Załącznik do Protokołu - wystąpienie radnego Janusza Gurdek

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 11:59:57 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:56:42.
Protokół z Sesji Nr IV

Protokół z dnia 16 stycznia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-03-10 15:43:27 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:56:17.
Protokół z Sesji Nr III

Protokół z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:41:19 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:55:57.
Protokół z Sesji Nr II

Protokół z dnia 8 grudnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:38:07 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:54:42.
Protokół z Sesji Nr I

Protokół z dnia 29 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:32:16 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:53:51.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:32:16
Data modyfikacji: 2018-03-09 12:53:51
Autor: Elżbieta Jaworska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski