Protokoły z sesji Rady

Protokół z Sesji Nr XXVIII

Protokół z dnia 20 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXVIII/143/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:46:31.
Protokół z Sesji Nr XXVII

Protokół z dnia 6 września 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXVII/140/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXVII/141/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXVII/142/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:12:29.
Protokół z Sesji Nr XXVI

Protokół z dnia 27 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/135/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/136/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew za 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/137/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/138/2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXVI/139/2017

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Projekt uchwały

Załącznik Nr 8 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:10:48.
Protokół z Sesji Nr XXV

Protokół z dnia 30 maja 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/131/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/132/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/133/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXV/134/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Edyta Maliszewska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:09:05.
Protokół z Sesji Nr XXIV

Protokół z dnia 30 marca 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łaskarzew w okresie 1 styczeń - 31 grudnień 2015 i 2016r.

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/126/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/127/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/128/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/129/2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXIV/130/2017

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Informacja na temat realizacja zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 - 2025 za rok 2016

Załącznik Nr 9 do Protokołu - Informacja z odbytych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Łaskarzew za rok 2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:10:22.
Protokół z Sesji Nr XXIII

Protokół z dnia 16 marca 2017 roku

Załącznik do Protokołu - Uchwała Nr XXIII/125/2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:46:17.
Protokół z Sesji Nr XXII

Protokół z dnia 28 lutego 2017 roku

Załącznik do Protokołu - Uchwała Nr XXII/124/2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 11:41:49.
Protokół z Sesji Nr XXI

Protokół z dnia 14 lutego 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/116/2017

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/117/2017

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/118/2017

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/119/2017

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/120/2017

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/121/2017

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/122/2017

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XXI/123/2017

Załącznik Nr 9 do Protokołu - sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku...

Załącznik Nr 11 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 12 do Protokołu - wystąpienie radnego Janusza Gurdek

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:58:19.
Protokół z Sesji Nr XX

Protokół z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XX/107/2016

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XX/108/2016

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XX/109/2016

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XX/110/2016

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XX/111/2016

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XX/112/2016

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XX/113/2016

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XX/114/2016

Załącznik Nr 9 do Protokołu - Uchwała Nr XX/115/2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-02-20 14:10:18.
Protokół z Sesji Nr XIX

Protokół z dnia 17 listopada 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/97/2016

Załącznik Nr 3 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/98/2016

Załącznik Nr 4 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/99/2016

Załącznik Nr 5 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/100/2016

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/101/2016

Załącznik Nr 7 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/102/2016

Załącznik Nr 8 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/103/2016

Załącznik Nr 9 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/104/2016

Załącznik Nr 10 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/105/2016

Załącznik Nr 11 do Protokołu - Uchwała Nr XIX/106/2016

Załącznik Nr 12 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:20:39.
Protokół z Sesji Nr XVIII

Protokół z dnia 15 września 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu - Uchwała Nr XVIII/94/2016

Załącznik Nr 2 do Protokołu - Uchwała Nr XVIII/95/2016

Załącznik Nr 3 do Protokołu - zdanie odrębne do Uchwały Nr XVIII/95/2016

Załącznik Nr 5 do Protokołu - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Interpelacja

Załącznik Nr 6 do Protokołu - Interpelacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:12:36 | Data modyfikacji: 2017-02-06 12:22:21.
Protokół z Sesji Nr XVII

Protokół z dnia 20 lipca 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:10:06 | Data modyfikacji: 2017-02-06 12:22:21.
Protokół z Sesji Nr XVI

Protokół z dnia 24 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:31:24 | Data modyfikacji: 2017-02-06 12:22:21.
Protokół z Sesji Nr XV

Protokół z dnia 25 maja 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:11:17 | Data modyfikacji: 2016-07-21 14:00:08.
Protokół z Sesji Nr XIV

Protokół z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Załącznik do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:36:26 | Data modyfikacji: 2016-06-24 08:41:51.
Protokół z Sesji Nr XIII

Protokół z dnia 29 lutego 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:03:32 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr XII

Protokół z dnia 30 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-03-14 10:42:23 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr XI

Protokół z dnia 27 listopada 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

Załącznik Nr 8 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:45:08 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr X

Protokół z dnia 29 września 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

Załącznik Nr 8 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-12-07 15:51:06 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr IX

Protokół z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:20:48 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr VIII

Protokół z dnia 29 czerwca 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Protokołu

Załącznik Nr 2 do Protokołu

Załącznik Nr 3 do Protokołu

Załącznik Nr 4 do Protokołu

Załącznik Nr 5 do Protokołu

Załącznik Nr 6 do Protokołu

Załącznik Nr 7 do Protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:31:24 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr VII

Protokół z dnia 27 kwietnia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-07-06 12:04:33 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr VI

Protokół z dnia 26 marca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:38:41 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:06:27.
Protokół z Sesji Nr V

Protokół z dnia 27 lutego 2015 roku

Załącznik do Protokołu - wystąpienie radnego Janusza Gurdek

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 11:59:57 | Data modyfikacji: 2015-07-06 12:35:27.
Protokół z Sesji Nr IV

Protokół z dnia 16 stycznia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-03-10 15:43:27 | Data modyfikacji: 2015-05-05 11:59:26.
Protokół z Sesji Nr III

Protokół z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:41:19 | Data modyfikacji: 2015-05-05 11:59:18.
Protokół z Sesji Nr II

Protokół z dnia 8 grudnia 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:38:07 | Data modyfikacji: 2015-05-05 11:59:10.
Protokół z Sesji Nr I

Protokół z dnia 29 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Jaworska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:32:16 | Data modyfikacji: 2015-05-05 11:59:02.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:32:16
Data modyfikacji: 2015-05-05 11:59:02
Autor: Elżbieta Jaworska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski