Uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew
2015-03-05 12:12:09
  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew
2014-12-29 09:17:06
  ...więcej

Obwieszczenie
2014-12-17 08:36:37
  ...więcej

2010-03-16 11:52:00
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Łaskarzew Uchwała Nr XXXIV/130/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 02.02.2010r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/130/10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/13  ...więcej

Obwieszczenie
2009-10-01 12:18:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5