Zagospodarowanie przestrzenne

Uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną
110kV „Kozienice – Garwolin” dla części
obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn,
Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew

Uzasadnienie oraz Podsumowanie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:12:09.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod
linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice
– Garwolin” dla części obrębów
geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn,
Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew

Projekt tekstu Planu

Rysunek Planu - arkusz 1

Rysunek Planu - arkusz 2

Rysunek Planu - arkusz 3

Rysunek Planu - arkusz 4

Rysunek Planu - arkusz 5

Rysunek Planu - arkusz 6

Rysunek Planu - arkusz 7

Rysunek Planu - arkusz 8

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunki Prognozy - arkusze 1 - 8

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:17:06 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:37:03.
Obwieszczenie
 wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię energetyczną 110 kV "Kozienice - Garwolin" dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-12-17 08:36:37 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:26:42.
Obwieszczenie
 wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Bogdan Nowak | Data wprowadzenia: 2009-10-01 12:18:23 | Data modyfikacji: 2014-12-17 08:38:23.

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Łaskarzew

Uchwała Nr XXXIV/130/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 02.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/130/10 

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:52:00 | Data modyfikacji: 2014-12-17 08:30:48.
Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:52:00
Data modyfikacji: 2014-12-17 08:30:48
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski