2022-10-26 14:16:36
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”  ...więcej

2021-11-03 11:26:05
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”  ...więcej

2020-11-10 13:17:37
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”  ...więcej

2020-05-20 14:49:52
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku”  ...więcej

2019-10-25 15:44:57
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”  ...więcej

2018-12-18 15:45:02
Konsultacje społeczne projektów Statutów Sołectw Gminy Łaskarzew  ...więcej

2018-10-29 13:14:06
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”  ...więcej

2018-05-10 15:44:00
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nowy Helenów, Stary Helenów i Leokadia w sprawie podziału sołectwa Stary Helenów  ...więcej

2017-11-10 11:19:55
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  ...więcej

2016-11-08 12:06:35
Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”  ...więcej

2016-06-28 13:15:04
Konsultacje społeczne projektu zmiany Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Łaskarzew w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   ...więcej

2015-11-10 13:51:11
Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria  ...więcej

2015-02-13 09:06:53
Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2022”.  ...więcej

2015-02-10 15:54:29
Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew od roku szkolnego 2015/2016  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14