Skrzynka Podawcza

Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Łaskarzewie

urzad@laskarzew.pl

Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną a limine.

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2009-06-09 13:00:00 | Data modyfikacji: 2012-09-18 08:38:27.
Data wprowadzenia: 2009-06-09 13:00:00
Data modyfikacji: 2012-09-18 08:38:27
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski