2018-04-26 09:40:05
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 2017  ...więcej

2018-03-21 15:27:14
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 2016  ...więcej

2018-03-21 15:21:51
Strategia Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025  ...więcej

2017-05-25 09:20:07
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew za lata 2014-2015  ...więcej

2017-05-25 09:17:37
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew za lata 2012-2013  ...więcej

2015-12-22 14:16:14
Pojekt Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025  ...więcej

2015-07-07 12:13:41
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2022  ...więcej

2015-07-07 12:05:30
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łaskarzew na lata 2013-2032  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8