ZF.271.34.2020
2020-11-10 13:23:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz okresowo zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew w 2021 roku  ...więcej

ZF.271.28.2020
2020-09-04 12:37:29
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską   ...więcej

ZF.271.16.2020
2020-06-26 14:30:10
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno w km 1+015 ÷ 1+440  ...więcej

ZF.271.12.2020
2020-05-25 14:45:05
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską   ...więcej

ZF.271.11.2020
2020-05-18 13:28:24
Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie  ...więcej

ZF.271.10.2020
2020-05-12 14:18:56
Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w miejscowości Leokadia  ...więcej

ZF.271.3.2020
2020-03-17 16:09:55
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego prz  ...więcej

ZF.271.1.2020
2020-01-15 13:06:55
Przebudowa drogi gminnej Nr 130602W w miejscowości Lewików  ...więcej

RI.271.36.2019
2019-10-22 16:35:21
Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty – Etap II  ...więcej

RI.271.30.2019
2019-09-12 16:03:12
Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty  ...więcej

RI.271.19.2019
2019-07-10 14:59:52
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno w km 0+280 ÷ 1+015  ...więcej

RI.271.79.2018
2018-11-22 15:52:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2019 i 2020  ...więcej

RI.271.64.2018
2018-10-08 14:14:47
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.264.760 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) z przeznaczeniem na sfinansowanie planow  ...więcej

RI.271.43.2018
2018-07-06 14:04:38
Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w ramach zadania publicznego: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.26.2018
2018-06-07 18:36:28
Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kacprówek  ...więcej

RI.271.25.2018
2018-06-07 17:11:10
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa - Aleksandrów - Izdebno  ...więcej

RI.271.5.2018
2018-02-12 15:40:48
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec  ...więcej

RI.271.1.2018
2018-01-08 13:13:53
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej  ...więcej

RI.271.1.4.2016
2017-10-25 14:08:33
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018  ...więcej

2017-10-25 14:07:44
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 65
następne