RI.271.79.2018
2018-11-22 15:52:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2019 i 2020  ...więcej

RI.271.64.2018
2018-10-08 14:14:47
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.264.760 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) z przeznaczeniem na sfinansowanie planow  ...więcej

RI.271.43.2018
2018-07-06 14:04:38
Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w ramach zadania publicznego: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.26.2018
2018-06-07 18:36:28
Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kacprówek  ...więcej

RI.271.25.2018
2018-06-07 17:11:10
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa - Aleksandrów - Izdebno  ...więcej

RI.271.5.2018
2018-02-12 15:40:48
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec  ...więcej

RI.271.1.2018
2018-01-08 13:13:53
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej  ...więcej

RI.271.1.4.2016
2017-10-25 14:08:33
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018  ...więcej

2017-10-25 14:07:44
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i p  ...więcej

2017-10-25 14:06:48
Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów  ...więcej

2017-10-25 14:05:09
Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka  ...więcej

2017-10-25 14:04:33
Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska  ...więcej

2017-10-25 14:03:52
Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów  ...więcej

2017-10-25 14:02:59
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i p  ...więcej

2017-10-25 13:59:57
Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie  ...więcej

2017-10-25 13:56:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku  ...więcej

2017-10-25 13:56:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku  ...więcej

2017-10-25 13:55:23
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji  ...więcej

2017-10-25 13:54:28
Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”  ...więcej

2017-10-25 13:52:53
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 54
następne