RI.271.27.2019
2019-08-28 14:09:01
Wykonanie i dostawa materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie  ...więcej

RI.271.26.2019
2019-08-27 21:54:18
Dostarczenie urządzeń zagospodarowania placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Grabina oraz Kacprówek  ...więcej

RI.271.15.2019
2019-05-17 13:02:56
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2019 roku  ...więcej

RI.271.12.2019
2019-04-15 15:55:41
Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku  ...więcej

RI.271.11.2019
2019-04-15 15:52:37
Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku  ...więcej

Ja w internecie
2019-02-13 16:13:26
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”  ...więcej

Ja w internecie
2019-02-04 15:58:37
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”  ...więcej

RI.271.85.2018
2018-12-20 09:08:05
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2019 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.45.2018
2018-07-16 10:49:15
Dostawa wyposażenia Klubu Seniora w ramach zadania publicznego: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.44.2018
2018-07-11 14:35:24
Dostawa namiotów ogrodowych na potrzeby sołectw w gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.38.2018
2018-07-04 14:55:12
Dostawa wyposażenia do Przedszkola w Izdebnie  ...więcej

RI.271.35.2018
2018-07-02 14:50:57
Modernizacja budynku ZS w Starym Pilczynie łącznie z malowaniem pomieszczeń - Etap I  ...więcej

RI.271.27.2018
2018-06-07 18:41:24
Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w Starym Helenowie  ...więcej

RI.271.23.2018
2018-05-18 14:58:15
Wykonanie i dostawa materiałów do ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w Budlu  ...więcej

RI.271.21.2018
2018-05-11 12:49:24
Dostawa urządzeń zagospodarowania placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Lipniki, Krzywda i Wola Łaskarzewska  ...więcej

RI.271.20.2018
2018-05-04 13:16:59
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2018 roku  ...więcej

RI.271.15.2018
2018-03-28 12:12:46
Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku  ...więcej

RI.271.14.2018
2018-03-28 12:07:33
Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku  ...więcej

RI.271.2.46.2017
2017-12-29 08:34:48
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2018 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.2.2.2017 - (3)
2017-10-25 12:17:13
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – III etap  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 92
następne