Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.laskarzew.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-05-12 13:02:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
autor: Sylwia Szopa
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-12 12:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na 2022 rok  więcej >
2022-05-12 13:00:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-12 13:00
Dodano 2022_BZP_00037645_02_P.pdf  więcej >
2022-05-12 12:59:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-12 12:59
Dodano 2022_BZP_00037645_01_P.pdf  więcej >
2022-05-12 12:56:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-12 12:57
Usunięto 2022_BZP_00037645_01_P.pdf  więcej >
2022-05-12 12:55:14

Dodanie informacji do działu:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
autor: Sylwia Szopa
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-12 12:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na 2022 rok    więcej >
2022-05-06 15:47:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-06 15:42
ZF.271.4.2022
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Łaskarzew w 2022 roku  więcej >
2022-05-06 15:45:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-06 15:45
ZF.271.4.2022
Dodano Oswiadczenie-azbest-2022.doc  więcej >
2022-05-06 15:45:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-06 15:45
ZF.271.4.2022
Dodano Formularz-azbest-2022.docx  więcej >
2022-05-06 15:44:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-06 15:45
ZF.271.4.2022
Dodano ZO4-AZBEST-2022.pdf  więcej >
2022-05-06 15:42:29

Dodanie informacji do działu:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-06 15:42
ZF.271.4.2022
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Łaskarzew w 2022 roku    więcej >
2022-05-05 15:18:57

Dodanie informacji do działu:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: RDOŚ w Warszawie Arkadiusz Siembida
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-05 15:18
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawi
o wydaniu postanowienia przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwziecia pn.: zmiana na użytek rolny
lasu niestanowiącego własn  więcej >
2022-05-05 15:10:01

Dodanie informacji do działu:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2022-05-05 15:10
Zawiadomienie-obwieszczenie W
o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia
się, co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań oraz o   więcej >
2022-04-26 08:35:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o terminach sesji

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-26 08:36
XXXII sesja Rady Gminy Łaskar
Dodano zaw_sesja_32_20220426.pdf  więcej >
2022-04-26 08:35:09

Dodanie informacji do działu:
Informacje o terminach sesji

Mariusz Paziewski
autor: Jerzy Błachnio
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-26 08:35
XXXII sesja Rady Gminy Łaskar
  więcej >
2022-04-25 09:54:26

Dodanie informacji do działu:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Anna Gogacz
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-25 09:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Ła
z dnia 22 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
Polskiej Spółki Gazownictwa ul.   więcej >
2022-04-11 15:17:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: Dyrektor PGW Wody Polskie
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-11 13:52
Zawiadomienie o wszczęciu pos
w sprawie przeniesienia na Związek Międzygminy
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Ł  więcej >
2022-04-11 15:16:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: Dyrektor PGW Wody Polskie
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-11 13:56
Zawiadomienie o wszczęciu pos
w sprawie przeniesienia na Związek Międzygminy
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Ł  więcej >
2022-04-11 15:16:14

Dodanie informacji do działu:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: Dyrektor PGW Wody Polskie
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-11 15:16
Zawiadomienie o wszczęciu pos
w sprawie przeniesienia na Związek Międzygminy
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Ł  więcej >
2022-04-11 13:56:26

Dodanie informacji do działu:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: Dyrektor PGW Wody Polskie
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-11 13:56
Zawiadomienie o wszczęciu pos
w sprawie przeniesienia na Związek Międzygminy
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Ł  więcej >
2022-04-11 13:53:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2022

Dorota Paziewska
autor: Dyrektor PGW Wody Polskie
Informację dodano do Biuletynu 2022-04-11 13:52
Zawiadomienie o wszczęciu pos
w sprawie przeniesienia na Związek Międzygminy
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Ł  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 9892
następne >     100>>     300>>