Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.laskarzew.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-07-17 11:32:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia o naborze

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2019-06-24 15:53
Ogłoszenie nr 1/2019
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  więcej >
2019-07-17 11:32:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia o naborze

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-17 11:32
Ogłoszenie nr 1/2019
Dodano 20190717_ksbudzet_lista kandydatow.pdf  więcej >
2019-07-11 07:47:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:47
RI.271.19.2019
Aktualizacja 7, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i
wyrównawcza/  więcej >
2019-07-11 07:46:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:46
RI.271.19.2019
Aktualizacja 3, Przedmiar/obmiar robót  więcej >
2019-07-11 07:46:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:46
RI.271.19.2019
Aktualizacja 9, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Pobocze utwardzone kruszywem łamanym  więcej >
2019-07-11 07:46:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:46
RI.271.19.2019
Aktualizacja 8, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Ścinanie i uzupełnianie poboczy  więcej >
2019-07-11 07:45:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:45
RI.271.19.2019
Aktualizacja 7, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążca i
wyrównawcza/  więcej >
2019-07-11 07:45:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:45
RI.271.19.2019
Aktualizacja 6, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/  więcej >
2019-07-11 07:45:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:45
RI.271.19.2019
Aktualizacja 5, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Oczyszczenie i skropienie  więcej >
2019-07-11 07:45:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-11 07:45
RI.271.19.2019
Aktualizacja 4, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -
Wymagania ogólne  więcej >
2019-07-10 15:09:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:09
RI.271.19.2019
Dodano 20190710-SST-D-06-03-01a.pdf  więcej >
2019-07-10 15:08:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:08
RI.271.19.2019
Dodano 20190710-SST-D-06-03-01.pdf  więcej >
2019-07-10 15:08:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:08
RI.271.19.2019
Dodano 20190710-SST-D-05-03-05b-WT-1-WT-2.pdf  więcej >
2019-07-10 15:06:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:06
RI.271.19.2019
Dodano 20190710-SST-D-05-03-05a-WT-1-WT-2.pdf  więcej >
2019-07-10 15:04:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:04
RI.271.19.2019
Dodano 20190710-SST-04-03-01.pdf  więcej >
2019-07-10 15:03:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:03
RI.271.19.2019
Dodano 20190710-SST-D-M.pdf  więcej >
2019-07-10 15:02:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:02
RI.271.19.2019
Dodano 20190710_przedmiar_DAI.pdf  więcej >
2019-07-10 15:01:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:02
RI.271.19.2019
Dodano 20190710_SIWZ_Dabrowa_Aleksandrow_Izdebno.doc  więcej >
2019-07-10 15:01:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 15:01
RI.271.19.2019
Dodano 20190710_ogloszenie_571770.pdf  więcej >
2019-07-10 14:59:52

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-10 14:59
RI.271.19.2019
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa –
Aleksandrów – Izdebno w km 0+280 ÷ 1+015  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8206
następne >     100>>     300>>