rok 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 178 z dnia 29 grudnia 2017 roku - w sprawie powołania Zespołu Spisowego celem przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania dotyczącej placówek oświatowych Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 177 z dnia 29 grudnia 2017 roku - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Zarządzenie Nr 176 z dnia 28 grudnia 2017 roku - w sprawie powołania składów Zespołów Spisowych celem przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Łaskarzew w dniu 29 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 175 z dnia 27 grudnia 2017 roku - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych...

Zarządzenie Nr 174 z dnia 18 grudnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 173 z dnia 30 listopada 2017 roku - w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 172 z dnia 4 grudnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 171 z dnia 30 listopada 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 169 z dnia 24 listopada 2017 roku - w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie

Zarządzenie Nr 168 z dnia 24 listopada 2017 roku - w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Zarządzenie Nr 167 z dnia 24 listopada 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 166 z dnia 15 listopada 2017 roku - w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 165 z dnia 15 listopada 2017 roku - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Zarządzenie Nr 164 z dnia 10 listopada 2017 roku - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Zarządzenie Nr 163 z dnia 30 października 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 162 z dnia 23 października 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 161 z dnia 18 października 2017 roku - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami

Zarządzenie Nr 160 z dnia 29 września 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 159 z dnia 25 września 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 158 z dnia 29 sierpnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 157 z dnia 24 sierpnia 2017 roku - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaskarzew, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu...

Zarządzenie Nr 156 z dnia 21 sierpnia 2017 roku - w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Najciekawsze stoisko promujące wieś” oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 155 z dnia 4 sierpnia 2017 roku - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 154 z dnia 20 lipca 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 153 z dnia 11 lipca 2017 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Zarządzenie Nr 152 z dnia 30 czerwca 2017 roku - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Zarządzenie Nr 151 z dnia 30 czerwca 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 150 z dnia 29 czerwca 2017 roku - w sprawie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Łaskarzew w dniu 30.06.2017r.

Zarządzenie Nr 149 z dnia 29 czerwca 2017 roku - w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 148 z dnia 20 czerwca 2017 roku - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej oraz wyznaczenia przewodniczącego

Zarządzenie Nr 147 z dnia 25 maja 2017 roku - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 188/14

Zarządzenie Nr 146 z dnia 25 maja 2017 roku - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej przez Gminę Łaskarzew

Zarządzenie Nr 145 z dnia 22 maja 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 144 z dnia 26 kwietnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 143 z dnia 19 kwietnia 2017 roku - w sprawie aktualizacji Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 142 z dnia 18 kwietnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 141 z dnia 3 kwietnia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 140 z dnia 28 marca 2017 roku - w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2016 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji...

Zarządzenie Nr 139 z dnia 10 marca 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 138 z dnia 27 lutego 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 137 z dnia 3 lutego 2017 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 136 z dnia 25 stycznia 2017 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok

Zarządzenie Nr 135 z dnia 5 stycznia 2017 roku - w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Wójt Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:08:24 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:15:37.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:08:24
Data modyfikacji: 2018-03-09 10:15:37
Autor: Wójt Gminy Łaskarzew
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski