rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 226 z dnia 29 października 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 222 z dnia 28 września 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 221 z dnia 21 września 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 220 z dnia 11 września 2018 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań: „Przebudowa drogi gminne Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kac

Zarządzenie Nr 219 z dnia 3 września 2018 roku - w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego pt. „Gmina Łaskarzew wczoraj i dziś”

Zarządzenie Nr 218 z dnia 30 sierpnia 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 217 z dnia 22 sierpnia 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywdzie

Zarządzenie Nr 216 z dnia 22 sierpnia 2018 roku - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaskarzew, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu...

Zarządzenie Nr 215 z dnia 16 sierpnia 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 214 z dnia 13 sierpnia 2018 roku - w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Najciekawsze stoisko promujące wieś” oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 213 z dnia 13 sierpnia 2018 roku - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 212 z dnia 6 sierpnia 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 211 z dnia 27 lipca 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 210 z dnia 10 lipca 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 209 z dnia 11 lipca 2018 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Zarządzenie Nr 208 z dnia 4 lipca 2018 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w ramach zadania publicznego: Utworzenie i wyposażeni

Zarządzenie Nr 207 z dnia 2 lipca 2018 roku - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 206 z dnia 28 czerwca 2018 roku - w sprawie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Łaskarzew w dniu 29.06.2018 r.

Zarządzenie Nr 204 z dnia 27 czerwca 2018 roku - w sprawie zmian rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 203 z dnia 27 czerwca 2018 roku - w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry Start”

Zarządzenie Nr 202 z dnia 25 czerwca 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 201 z dnia 19 czerwca 2018 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej”

Zarządzenie Nr 200 z dnia 14 czerwca 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty

Zarządzenie Nr 199 z dnia 5 czerwca 2018 roku - w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

Zarządzenie Nr 198 z dnia 5 czerwca 2018 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zadania pn. „Przebudowa drogi gminne Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno” i „Przebudowa drogi...

Zarządzenie Nr 197 z dnia 5 czerwca 2018 roku - w sprawie konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Zarządzenie Nr 196 z dnia 30 maja 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 194 z dnia 22 maja 2018 roku - w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 193 z dnia 10 maja 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 192 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 191 z dnia 30 marca 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie podziału sołectwa Stary Helenów

Zarządzenie Nr 190 z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 189 z dnia 21 marca 2018 roku - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 188 z dnia 21 marca 2018 roku - w sprawie opracowania i wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 187 z dnia 21 marca 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 186 z dnia 21 marca 2018 roku - w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2017 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji...

Zarządzenie Nr 185 z dnia 1 marca 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 184 z dnia 23 lutego 2018 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Zarządzenie Nr 183 z dnia 8 lutego 2018 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zadania pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec”

Zarządzenie Nr 182/A z dnia 16 stycznia 2018 roku - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew

Zarządzenie Nr 182 z dnia 16 stycznia 2018 roku - w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Zarządzenie Nr 181 z dnia 16 stycznia 2018 roku - w sprawie zasad wdrażania, realizacji, zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej”

Zarządzenie Nr 180 z dnia 16 stycznia 2018 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 179 z dnia 5 stycznia 2018 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Wójt Gminy Łaskarzew | Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:50:40 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:26:06.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:50:40
Data modyfikacji: 2018-10-09 14:26:06
Autor: Wójt Gminy Łaskarzew
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski