rok 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 77 z dnia 22 grudnia 2015 roku - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 76 z dnia 10 grudnia 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 75 z dnia 3 grudnia 2015 roku - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 74 z dnia 3 grudnia 2015 roku - w sprawie norm oraz zasad przydziału środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 73 z dnia 30 listopada 2015 roku - w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zasad związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępn

Zarządzenie Nr 72 z dnia 30 listopada 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 71 z dnia 23 listopada 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych zadań: „Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno-Kolonia - Wola Rowska”

Zarządzenie Nr 70 z dnia 20 listopada 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 69 z dnia 12 listopada 2015 roku - w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 68 z dnia 12 listopada 2015 roku - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2029

Zarządzenie Nr 67 z dnia 11 listopada 2015 roku - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Zarządzenie Nr 66 z dnia 30 października 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 65 z dnia 28 października 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 64 z dnia 20 października 2015 roku - w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na teren

Zarządzenie Nr 63 z dnia 20 października 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 62 z dnia 19 października 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie - Leonów”

Zarządzenie Nr 61 z dnia 12 października 2015 roku - w sprawie przeprowadzenia i nwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Szkół w Starym Pilczynie

Zarządzenie Nr 60 z dnia 5 października 2015 roku - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 59 z dnia 30 września 2015 roku - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2021

Zarządzenie Nr 58 z dnia 30 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 57 z dnia 21 września 2015 roku - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska

Zarządzenie Nr 56 z dnia 21 września 2015 roku - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 55 z dnia 21 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 54 z dnia 7 września 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 53 z dnia 31 sierpnia 2015 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 52 z dnia 31 sierpnia 2015 roku - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Łaskarzew systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Zarządzenie Nr 51 z dnia 31 sierpnia 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 50 z dnia 28 sierpnia 2015 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Zarządzenie Nr 49 z dnia 28 sierpnia 2015 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Izdebnie

Zarządzenie Nr 48 z dnia 25 sierpnia 2015 roku - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaskarzew, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu...

Zarządzenie Nr 47 z dnia 13 sierpnia 2015 roku - w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 46 z dnia 11 sierpnia 2015 roku - w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników urzędu w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

Zarządzenie Nr 45 z dnia 3 sierpnia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie - Leonów

Zarządzenie Nr 44 z dnia 3 sierpnia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Zarządzenie Nr 43 z dnia 3 sierpnia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izdebnie

Zarządzenie Nr 42 z dnia 30 lipca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 41 z dnia 21 lipca 2015 roku - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2021

Zarządzenie Nr 40 z dnia 17 lipca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 39 z dnia 14 lipca 2015 roku - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Starym Pilczynie Pani Karoliny Gronostajskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 38 z dnia 14 lipca 2015 roku - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Starym Pilczynie Pana Jarosława Masny ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 37 z dnia 6 lipca 2015 roku - w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izdebnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew

Zarządzenie Nr 36 z dnia 6 lipca 2015 roku - w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew

Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 czerwca 2015 roku - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2021

Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 czerwca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 33 z dnia 22 czerwca 2015 roku - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Zarządzenie Nr 32 z dnia 22 czerwca 2015 roku - w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 31 z dnia 18 czerwca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 30 z dnia 29 maja 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 29 z dnia 29 maja 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie”

Zarządzenie Nr 28 z dnia 29 maja 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Przebudowa, rozbudowa i remint Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów”

Zarządzenie Nr 27 z dnia 29 maja 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 maja 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 maja 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 24 z dnia 7 maja 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 23 z dnia 28 kwietnia 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 22 z dnia 27 kwietnia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew - dokończenie inwestycji”

Zarządzenie Nr 21 z dnia 20 kwietnia 2015 roku - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15 kwietnia 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 19 z dnia 8 kwietnia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zadania pn. Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł...

Zarządzenie Nr 18 z dnia 30 marca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 17 z dnia 30 marca 2015 roku - w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w roku 2015 na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków...

Zarządzenie Nr 16 z dnia 26 marca 2015 roku - w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2014 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji...

Zarządzenie Nr 15 z dnia 23 marca 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 lutego 2015 roku - w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego PROW na lata 2007-2013 ,,Remont i wyposażenie świetlic wiejskich

Zarządzenie Nr 13 z dnia 11 lutego 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 12 z dnia 4 lutego 2015 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 11 z dnia 30 stycznia 2015 roku - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 10 z dnia 29 stycznia 2015 roku - w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 9 z dnia 29 stycznia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa

Zarządzenie Nr 8 z dnia 29 stycznia 2015 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zadania pn. Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie

Zarządzenie Nr 7 z dnia 29 stycznia 2015 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok

Zarządzenie Nr 6 z dnia 16 stycznia 2015 roku - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:41:24 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:16:11.
Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:41:24
Data modyfikacji: 2018-03-09 10:16:11
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski