Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 grudnia 2023 r.
2023-12-27 10:00:32
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, dla inwestycji polegającego na: przebudowie budynku stacji uzdatniania wody  ...więcej

Ogłoszenie Prezesa Związku Powiatowo - Gminnego „Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe”
2023-12-22 10:10:19
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Biurze Związku Powiatowo - Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" przy ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin: Główny Księgowy Związku Powiatowo   ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-12-06 11:59:44
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w zakresie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia ta  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2023-12-01 21:11:12
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy  ...więcej

Ogłoszenie Prezesa Związku Powiatowo - Gminnego „Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe”
2023-11-20 14:45:13
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Biurze Związku Powiatowo - Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" przy ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin: Główny Księgowy Związku Powiatowo   ...więcej

Ogłoszenie Prezesa Związku Powiatowo - Gminnego „Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe”
2023-11-20 14:43:37
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Biurze Związku Powiatowo - Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" przy ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin: Dyrektor Związku Powiatowo - Gminnego &bdqu  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 8 listopada 2023 r.
2023-11-09 15:30:24
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy i przebud  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2023 r.
2023-11-09 15:10:29
  informujące, iż dla Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użyt  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 19 października 2023 r.
2023-10-20 11:17:27
zawiadamiającce, iż zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew w sprawie zmiany sposobu użytkowania budy  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 15 września 2023 r.
2023-09-18 12:12:25
informujące, iż na wniosek Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesty  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-08-07 09:40:24
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - "WOLA ROWSKA", obręb Wola Rowska działka nr. ewid.   ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-07-14 10:34:38
o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - "WOLA ROWSKA", obręb Wo  ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-07-14 10:15:24
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - "WOLA ROWSKA", obręb Wola Rowska działka nr. ewid.   ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2023-07-10 09:46:19
dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana użytku leśnego o pow. 0,12ha położonego na działce nr 88/2 w miejscowości Sośninka, gm. Łaskarzew na użytek rolny".  ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-06-22 15:21:04
o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – WOLA RWOSKA – obręb W  ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-06-22 14:56:50
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w zakresie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypad  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-06-15 09:00:40
o naborze Ławników Sądowych w kadencji 2024 - 2027  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 30 maja 2023 r.
2023-05-31 11:49:45
o wydaniu decyzji dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiegow, sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 10 maja 2023 r.
2023-05-11 13:40:57
informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiego, ul. Przylesie 7A, 05-110 Jabłonna, w celu ustale  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2023-05-01 10:21:54
ustnego niograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaskarzew  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne