Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 30 maja 2023 r.
2023-05-31 11:49:45
o wydaniu decyzji dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiegow, sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 10 maja 2023 r.
2023-05-11 13:40:57
informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiego, ul. Przylesie 7A, 05-110 Jabłonna, w celu ustale  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2023-05-01 10:21:54
ustnego niograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaskarzew  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-04-19 09:18:31
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-04-05 12:33:41
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w zakresie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypad  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łaskarzew
2023-03-28 14:12:54
I przetarg ustnym nieograniczinym na sprzedaż nieruchomości w Starym Pilczynie, stanowiącej własność Gminy Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 9 marca 2023 r.
2023-03-13 10:22:48
informujące, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiego, ul. Przylesie 7A, 05-110 Jabłonna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  ...więcej

Decyzja PGW Wody Polskie
2023-01-09 10:36:27
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Łaskarzew na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na wprowadzenie wód popłucznych - ścieków przemysłowych   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie
2023-01-09 10:34:48
o wydaniu decyzji nr WA.ZUZ.6.4210.728.2022.KK z dnia 30.12.2022r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Łaskarzew na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na wpr  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Łaskarzew
2023-01-03 09:03:28
Informacja o przystąpieniu przez Gminę Łaskarzew do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 rok  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10