Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2016-11-30 13:35:54
o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Pilaw  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2016-10-12 14:54:44
o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Pilaw  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2016-09-22 12:59:36
o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Pilaw  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2016-05-17 11:12:57
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn15kV i nN 0,4kV; budowie stacji  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2016-04-25 12:24:50
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn15kV i nN 0,4kV; bu  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2016-03-23 16:27:53
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Sn15kV i nN 0,4kV; budowie stacji transformatorowej  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łaskarzew
2016-03-16 09:17:13
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łaskarzew za rok 2015. Sporządzona została w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2016-03-15 16:11:54
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. polegającego na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Lipniki na nieruchomości nr ewid. 439  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2016-02-29 14:19:55
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie d  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2016-02-05 10:14:57
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 43  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10