Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2013

Projekt opracowania pt. Program usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Łaskarzew na lata
2013 - 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łaskarzew na lata 2013-2032

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 października 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-07 13:43:46 | Data modyfikacji: 2014-03-06 11:21:37.
Nabór wniosków na realizację zadania
polegającego na wykonaniu – „Usługi
demontażu, zabezpieczenia, transportu i
unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających
azbest z budynków należących do osób
fizycznych z terenu Gminy Łaskarzew” w ramach
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA Wójta Gminy Łaskarzew o naborze wniosków na usuwanie azbestu

WNIOSEK o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-09 10:04:16 | Data modyfikacji: 2014-03-06 11:20:52.
Nabór wniosków na realizację zadania
polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków o wydajności do 7,50 m3 na terenie
Gminie Łaskarzew

INFORMACJA Wójta Gminy Łaskarzew o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

WNIOSEK o dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-09 10:12:57 | Data modyfikacji: 2014-03-06 11:21:16.
Data wprowadzenia: 2013-10-09 10:12:57
Data modyfikacji: 2014-03-06 11:21:16
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski