Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Pilawa - Dęblin od km 55,600 do km 107,283.”
2015-11-18 09:51:57
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (598) reambulacja” – decyzja
2015-10-21 09:59:57
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w km 0+000 – 1+573,5 w m. Sośninka działka nr 337 i w m. Wola Łaskarzewska działka o nr 478
2015-09-14 14:16:13
  ...więcej

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w km 0+000 – 1+573,5 w m. Sośninka działka nr 337 i w m. Wola Łaskarzewska działka o nr 478
2015-09-11 09:34:27
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach sprzedaży płyt warstwowych
2015-09-10 15:58:32
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w km 0+000 – 1+573,5 w m. Sośninka działka nr 337 i w m. Wola Łaskarzewska działka o nr 478
2015-09-08 08:50:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn /w m. Stary Pilczyn i m. Melanów/
2015-08-26 14:10:24
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży płyt warstwowych
2015-08-21 15:06:56
  ...więcej

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn /w m. Stary Pilczyn i m. Melanów/
2015-08-18 10:19:11
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia oraz budowa sieci wodociągowej /obręb Lipniki/
2015-08-17 09:16:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Nr 136603W w m. Melanów ; Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie - przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w km 0+000 – 1+573,5 w m. Sośninka działka nr 337 i w m. Wola Łaskarzewska działka o nr 478
2015-08-12 13:19:03
  ...więcej

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Nr 136603W w m. Melanów
2015-08-04 10:43:12
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn /w m. Stary Pilczyn i m. Melanów/
2015-08-03 14:37:26
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej /obręb Lipniki/
2015-07-31 08:36:56
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia /obręb Lipniki/
2015-07-31 08:34:19
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015-07-31 08:27:17
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu wznowionego postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Garwolin (598) reambulacja”
2015-07-20 15:02:35
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa drogi gminnej Nr 136603W w m. Melanów
2015-07-20 14:38:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie - przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn /w m. Stary Pilczyn i m. Melanów/
2015-07-15 14:17:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie - przebudowa drogi gminnej Nr 136603W w m. Melanów
2015-06-30 12:39:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne