Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-04-16 15:06:53
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie podziału sołectwa Stary Helenów - mieszkańcy Leokadii  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-04-16 15:05:08
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie podziału sołectwa Stary Helenów - mieszkańcy Nowego Helenowa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-03-27 16:04:45
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 428; obręb Lipniki, gm. Łaskarzew.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-03-13 15:13:54
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 807; 895/1; 863: 784/2, obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-03-02 16:01:15
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 428; obręb Lipniki, gm. Łaskarzew.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-02-16 15:57:59
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegona polegającego na: budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 807; 895/1; 863: 784/2, obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-01-31 13:21:24
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-01-17 13:24:56
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 807; 895/1;   ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8