Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-12-28 16:00:06
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Łaskarzew Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, polegającego na przebudowie i modernizacji stacji wodociągowej,   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-11-30 15:13:02
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji stacji wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działce nr ewid. 460  ...więcej

Decyzja PGW Wody Polskie
2018-11-02 09:01:05
w sprawie taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-09-26 16:18:28
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie szkoły publicznej w Izdebnie, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 15, obręb Izdebno-Kolonia, gmina Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-09-26 16:15:22
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku biblioteki gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 378, obręb Nowy Pilczyn, gmina Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-08-29 14:25:28
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły publicznej w Izdebnie, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 15, obręb Izdebno-Kolonia  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-08-29 14:22:10
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Gminnej Biblioteki Publicznej, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 378, obręb Nowy Pilczyn, gm.  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
2018-08-03 20:30:36
o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojew&o  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-07-31 13:32:30
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły publicznej w Izdebnie, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 15, obręb  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-07-31 13:29:32
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Gminnej Biblioteki Publicznej, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 378, obręb N  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2018-07-18 11:00:29
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej na dzia  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-04-16 15:06:53
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie podziału sołectwa Stary Helenów - mieszkańcy Leokadii  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-04-16 15:05:08
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie podziału sołectwa Stary Helenów - mieszkańcy Nowego Helenowa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-03-27 16:04:45
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 428; obręb Lipniki, gm. Łaskarzew.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-03-13 15:13:54
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 807; 895/1; 863: 784/2, obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-03-02 16:01:15
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 428; obręb Lipniki, gm. Łaskarzew.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-02-16 15:57:59
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegona polegającego na: budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 807; 895/1; 863: 784/2, obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-01-31 13:21:24
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2018-01-17 13:24:56
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 807; 895/1;   ...więcej

Pokazano 1 - 19 z 19