Wybory Prezydenckie 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew o numerach,
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych i lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w ponownych
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 16:14:54.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału w ponownym głosowaniu w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w
obwodach głosowania utworzonych w kraju, które
zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Informacja PKW z dnia 11 maja 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-05-18 11:48:54 | Data modyfikacji: 2015-05-18 11:49:44.
Składy obwodowych komisji wyborczych

Składy ObKW

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2015-04-30 10:28:32 | Data modyfikacji: 2015-05-18 11:49:44.
Zarządzenie Wójta Gminy Łaskarzew w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2015-04-30 09:26:30 | Data modyfikacji: 2015-05-18 11:49:44.
Informacja w sprawie udostępnienia spisu
wyborców

    Wójt Gminy Łaskarzew stosownie do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) informuje, że spis wyborców sporządzony dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, jest udostępniony do wglądu w dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy Łaskarzew pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców.

Wójt Gminy Łaskarzew

/-/ Marian Janisiewicz

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Alicja Sadurska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 11:45:05 | Data modyfikacji: 2015-04-23 11:52:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew o numerach,
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych i lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 roku

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:05:55 | Data modyfikacji: 2015-04-23 11:52:57.
Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:05:55
Autor: Hanna Cichecka
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski