Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2012

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego
 Zarządzenie Nr 426 z dnia 11 października 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2012-10-15 13:35:41 | Data modyfikacji: 2012-10-15 13:48:31.
Komunikat Sekretarza Wyborczego w Siedlcach -
w sprawie utworzenia komitet wyborczego
wyborców
 Komunikat z dnia 11 października 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2012-10-15 13:38:26 | Data modyfikacji: 2012-10-15 13:54:30.
Komunikat Sekretarza Wyborczego w Siedlcach -
w sprawie zgłaszania kandydatów do składu
Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
 Komunikat z 11 października 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2012-10-15 13:40:12 | Data modyfikacji: 2012-10-15 13:56:15.
Gmina Komisja Wyborcza
 Informacja o powołaniu składu Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2012-11-09 14:16:49 | Data modyfikacji: 2012-10-15 13:56:15.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Łaskarzewie - w sprawie zgłaszania kandydatów
do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Starym
Helenowie
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2012-12-06 09:40:27 | Data modyfikacji: 2012-10-15 13:56:15.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach -
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Łaskarzew przeprowadzonych w dniu 16
grudnia 2012r.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 grudnia 2012r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:18:12 | Data modyfikacji: 2012-10-15 13:56:15.
Data wprowadzenia: 2012-12-19 12:18:12
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski