Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2013

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 24 maja 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-06-04 14:58:49 | Data modyfikacji: 2013-06-04 15:04:03.
Kalendarz Wyborczy
 Załącznik do Zarządzenia Nr 225 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-06-04 15:02:53 | Data modyfikacji: 2013-06-04 15:23:41.
Komunikat Sekretarza Wyborczego w Siedlcach - w
sprawie zgłaszania kandydatów do składu Gminnej
Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
 Komunikat z dnia 28 maja 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-06-04 15:08:22 | Data modyfikacji: 2013-06-04 15:23:41.
Komunikat Sekretarza Wyborczego w Siedlcach - w
sprawie utworzenia komitet wyborczego wyborców
 Komunikat z dnia 29 maja 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-06-04 15:11:05 | Data modyfikacji: 2013-06-04 15:23:41.
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego
 Uchwała Nr XXIV/134/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-06-04 15:24:58 | Data modyfikacji: 2013-06-04 15:26:06.
Gminna Komisja Wyborcza
 Informacja o powołaniu składu Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-06-27 11:32:39 | Data modyfikacji: 2013-06-27 11:34:27.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Łaskarzewie o obsadzeniu mandatu radnego w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Łaskarzew bez głosowania w okręgu nr 5
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 17 lipca 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 15:19:36 | Data modyfikacji: 2013-06-27 11:34:27.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach -
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Łaskarzew przeprowadzonych w dniu 4
sierpnia 2013 r.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-08-12 12:20:09 | Data modyfikacji: 2013-08-12 12:25:54.
Data wprowadzenia: 2013-08-12 12:20:09
Data modyfikacji: 2013-08-12 12:25:54
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski