Wybory Samorządowe 2014

Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Łaskarzew - ponowne
głosowanie

Protokół z dnia 30 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-12-01 14:19:16.
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie w
dniach 29 - 30 listopada 2014 roku

Dyżur GKW - informacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-28 10:41:01.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Łaskarzew

Protokół z dnia 18 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-20 09:30:08 | Data modyfikacji: 2014-11-20 09:35:00.
Protokół z wyborów do Rady Gminy Łaskarzew

Protokół z dnia 17 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-20 09:32:15 | Data modyfikacji: 2014-11-20 09:34:09.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
na Wójta Gminy Łaskarzew w dniu 30 listopada
2014 roku

Uchwała GKW Nr 15/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-19 09:22:18 | Data modyfikacji: 2014-11-20 09:34:09.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw
obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej
w Łaskarzewie

Uchwała GKW Nr 14/2014 z dnia 30 października 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-14 10:06:09 | Data modyfikacji: 2014-11-20 09:34:09.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
w sprawie wydruku kart do głosowania w wyborach
do Rady Gminy Łaskarzew oraz karty do głosowania
w wyborach Wójta Gminy Łaskarzew zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 roku

Uchwała GKW Nr 13/2014 z dnia 30 października 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:26:13 | Data modyfikacji: 2014-11-20 09:34:09.
Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych
powołanych dla przeprowadzenia wyborów
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-11-03 15:09:08 | Data modyfikacji: 2014-11-03 15:09:54.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Łaskarzewie w sprawie skreślenia z
zarejestrowanej w okręgu wyborczym Nr 5 listy
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Łaskarzew, zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 roku

Obwieszczenie GKW z dnia 30 października 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-30 12:32:03 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:35:03.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
w sprawie skreślenia z listy kandydatów i
unieważnienia rejestracji listy kandydatów na
radnych Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD
Lewica Razem w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Uchwała GKW Nr 12/2014 z dnia 30 października 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-30 12:26:33 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:32:55.
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w
Łaskarzewie o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych do Rady Gminy Łaskarzew
oraz kandydatach na Wójta Gminy Łaskarzew w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 roku

Obwieszczenie GKW z dnia 24 października 2014 roku - kandydaci na radnych

Obwieszczenie GKW z dnia 24 października 2014 roku - kandydaci na wójta

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:22:27 | Data modyfikacji: 2014-10-28 12:25:51.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych
list kandydatów w wyborach do Rady Gminy
Łaskarzew zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 roku

Protokół z publicznego losowania

 Uchwała Nr 11/2014 z dnia 24 października 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:02:19 | Data modyfikacji: 2014-10-28 12:25:51.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 Uchwała Nr 10/2014 z załącznikami z dnia 24 października 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 11:44:31 | Data modyfikacji: 2014-10-28 12:25:51.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
z dnia 20 października 2014 roku w sprawie
sprostowań błędów w protokołach rejestracji
kandydatów na Wójta Gminy Łaskarzew

Uchwała Nr 7/2014 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Uchwała Nr 8/2014 - KWW Razem Dla Gminy Łaskarzew

Uchwała Nr 9/2014 - KWW Nasza Gmina Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 11:38:41 | Data modyfikacji: 2014-10-28 12:25:51.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
z dnia 20 października 2014 roku w sprawie
sprostowań błędów w protokołach rejestracji
list kandydatów na radnych do Rady Gminy
Łaskarzew

Uchwała Nr 1/2014 - KWW Nasza Gmina Łaskarzew

Uchwała Nr 2/2014 - KWW Razem Dla Gminy Łaskarzew

Uchwała Nr 3/2014 - KW Prawo i Sprawiedliwość

Uchwała Nr 4/2014 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Uchwała Nr 5/2014 - KW Partia Demokratyczna-demokraci.pl

Uchwała Nr 6/2014 - KKW SLD Lewica Razem

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 11:31:06 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:37:30.
Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji
Wyborczej w Łaskarzewie w sprawie losowania
numerów list kandydatów na radnych zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 Informacja Przewodniczącej GKW w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:40:47 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:37:30.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
publicznego losowania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w Gminie Łaskarzew
 Komunikat GKW z dnia 21 października 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Krystyna Krzemińska | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:04:14 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:37:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew w sprawie
numerów, granic obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych i
lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 roku
 Obwieszczenie z dnia 15 października 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2014-10-15 15:46:11 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:37:30.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Łaskarzewie o składzie Komisji, jej siedzibie
oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu
rejestracji kandydatów na radnych oraz
kandydatów na wójta gminy
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:15:25 | Data modyfikacji: 2014-09-26 13:17:52.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie
 Gminna Komisja Wyborcza

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:12:29 | Data modyfikacji: 2014-09-26 13:17:46.
Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego
w Siedlcach w sprawie składu Powiatowej Komisji
Wyborczej w Garwolinie
 Załącznik Nr 1 z dnia 22 września 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:51:52 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:52:23.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w
sprawie powołania Terytorialnych Komisji
Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej w
Łaskarzewie
 Postanowienie z dnia 22 września 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:48:41 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:52:31.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w
sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych w związku z wyborami zarządzonymi na
dzień 16 listopada 2014 r.
 Postanowienie z dnia 22 września 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:59:09 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:52:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy
 Obwieszczenie z dnia 5 września 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-09-05 15:58:00 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:41:05.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego w sprawie podziału na okręgi
wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej
 Obwieszczenie z dnia 1 września 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-09-05 15:54:03 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:40:58.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach o
liczbie ludności w poszczegówlnych gminach wg
stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
 Komunikat z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:55:32 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:40:51.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach o
zgłaszaniu kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych
 Komunikat z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:52:05 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:40:42.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach o
utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
 Komunikat z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:48:19 | Data modyfikacji: 2014-09-26 12:40:34.
Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:48:19
Data modyfikacji: 2014-09-26 12:40:34
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski