Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2017-01-02 14:48:57
Ogłoszenie nr 761 - 2017 z dnia 2017-01-02 r. Łaskarzew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓ  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-12-28 12:57:42
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-12-16 15:52:28
Ogłoszenie nr 369085 - 2016 z dnia 2016-12-16 r. Łaskarzew: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018
2016-11-25 12:28:30
Ogłoszenie nr 351797 - 2016 z dnia 2016-11-25 r. Łaskarzew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-11-23 12:59:24
  ...więcej

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2016-11-04 10:14:27
Ogłoszenie nr 336206 - 2016 z dnia 2016-11-04 r. Łaskarzew: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-08-29 11:33:00
Łaskarzew: Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów Numer ogłoszenia: 190537 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. O  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-08-29 11:22:52
Łaskarzew: Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka Numer ogłoszenia: 190511 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-08-16 13:18:18
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-08-16 13:05:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
2016-07-15 12:31:30
Łaskarzew: Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów Numer ogłoszenia: 138623 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. &nbs  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu
2016-07-15 12:02:53
Łaskarzew: Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka Numer ogłoszenia: 138493 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   O  ...więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska
2015-10-29 15:46:48
Numer ogłoszenia: 291040 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było  ...więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska
2015-10-15 15:27:33
ZF.271.1.4.2015 Łaskarzew, dnia 15.10.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy przetargu nieograniczonego pn:„Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska”         &n  ...więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska
2015-09-25 09:28:50
Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska Numer ogłoszenia: 251880 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówien  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów
2015-09-10 14:31:18
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200464 - 2015r. Czy w Biulety  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów
2015-08-24 13:27:38
ZF.271.1.3.2015 Łaskarzew, dnia 24.08.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy przetargu nieograniczonego pn:„Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie - Leonów”     &nbs  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów
2015-08-06 10:08:35
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 130611W BUDY KRĘPSKIE -LEONÓW Numer ogłoszenia w BZP: 200464 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJ  ...więcej

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015-05-14 10:06:33
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81164 - 2015r. Czy w Biuletyn  ...więcej

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji - zamówienie uzupełniające
2015-04-30 15:07:36
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 113
następne