Budżet 2014

Budżet Gminy Łaskarzew na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/181/13 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia Budżetu Gminy Łaskarzew

UZASADNIENIE do Budżetu Gminy Łaskarzew

Uchwała Nr Si.91.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ws. uchwały budżetowej

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków Fundusz Sołecki

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXX/181/13 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXX/181/13 - dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXX/181/13 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/13 - dotacje udzielone

Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Uchwała Nr Si.92.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/13 - jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/182/13 - wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/182/13 - OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2014-2021

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Justyna Boratyńska | Data wprowadzenia: 2014-02-17 13:17:36 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:42:04.
Data wprowadzenia: 2014-02-17 13:17:36
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:42:04
Autor: Justyna Boratyńska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski