Budżet 2012

Zmiany w Budżecie Gminy Łaskarzew na 2012 rok

Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/12 - zmiany w planie wydatków

Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/12 - zmiany w planie wydatków

Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/12 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/12 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 3a do Zarządzenia Nr 65/12 - zmiany w planie wydatków zleconych

Uchwała Nr XII/61/12 Rady Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/12

Tabela a do Uchwały Nr XII/61/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Tabela b do Uchwały Nr XII/61/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Tabela c do Uchwały Nr XII/61/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Uchwała Nr XII/62/12 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/12 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/62/12 - zmiany w planie wydatków zleconych

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XII/62/12 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XII/62/12 - plan wydatków majątkowych

Uchwała Nr XIII/64/12 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/12 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIII/64/12 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XIII/64/12 - plan wydatków majątkowych

Uchwała Nr XIII/65/12 Rady Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/65/12

Tabela a do Uchwały Nr XIII/65/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Tabela b do Uchwały Nr XIII/65/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Tabela c do Uchwały Nr XIII/65/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/12 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/12 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/12 - zmiany w planie wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 71/12 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/12 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/12 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/12 - zmiany w planie wydatków zleconych

Uchwała Nr XIV/68/12 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/12 - zmiany w planie wydatków

Uchwała Nr XIV/69/12 Rady Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/69/12

Tabela a do Uchwały Nr XIV/69/12 - wykaz przedsięwzięć łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Tabela c do Uchwały Nr XIV/69/12 - wykaz przedsięwzięć łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Tabela a do Uchwały Nr XIV/69/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Tabela c do Uchwały Nr XIV/69/12 - limity wydatków na przedsięwzięcia

Zarządzenie Nr 74/12 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/12 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/12 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/12 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/12 - zmiany w planie wydatków zleconych

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka, Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:08:25 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:45:58.

Budżet Gminy Łaskarzew na 2012 rok

Uchwała Nr XI/54/11 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan dochodów dotacji celowych

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków dotacji celowych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków Fundusz Sołecki

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XI/54/11 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XI/54/11 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/11 - dotacje udzielone

Uchwała Nr XI/55/11 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/11 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/55/11 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XI/55/11 - programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XI/55/11 - programy, projekty lub zadania pozostałe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/11 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/11 - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2012-01-31 13:25:14 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:44:42.
Data wprowadzenia: 2012-01-31 13:25:14
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:44:42
Autor: Hanna Cichecka
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski