Budżet 2010

Zmiany w Budżecie Gminy Łaskarzew na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/128/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/128/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/128/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/128/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/128/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/128/10 - plan przychodów i rozchodów budżetu

Uchwała Nr XXXV/133/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/133/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/133/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/133/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/133/10 - plan przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/133/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/133/10 - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XXXV/133/10 - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Uchwała Nr XXXVI/134/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - plan przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/134/10 - prognoza kwoty długu i spłat

Zarządzenie Nr 146/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Uchwała Nr XXXVII/137/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/137/10 - zmiany w planowanych dochodach

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/137/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/137/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/137/10 - plan przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/137/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Uchwała Nr XXXVIII/140/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - plan przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/140/10 - prognoza kwoty długu i spłat

Zarządzenie Nr 149/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 149/10 - plan przychodów i rozchodów budżetu

Zarządzenie Nr 154/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Uchwała Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - dotacje udzielone

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - prognoza kwoty długu i spłat

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/146/10 Rady Gminy Łaskarzew - wydatki na programy i projekty

Zarządzenie Nr 157/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 157/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Uchwała Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - dotacje udzielone

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XL/149/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan wydatków Fundusz Sołecki

Zarządzenie Nr 161/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Uchwała Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO /po zmianach/

Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLI/150/10 Rady Gminy Łaskarzew - wydatki na programy i projekty

Zarządzenie Nr 164/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Uchwała Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - dotacje udzielone

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan przychodów i rozchodów budżetu /po zmianach/

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - prognoza kwoty długu i spłat /po zmianach/

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012 /po zmianach/

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO /po zmianach/

Tabela Nr 7a do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XLII/151/10 Rady Gminy Łaskarzew - wydatki na programy i projekty

Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 169/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 172/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 01/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/10 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 01/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 01/10 - zmiany planu dochodów i wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 03/10 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/10 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 03/10 - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO /po zmianach/

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 03/10 - dochody i wydatki związane z realizacją projektu NADZIEJA - LEPSZE JUTRO

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan wydatków majątkowych /po zmianach/

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012 /po zmianach/

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - zmiany planu wydatków zleconych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - dotacje udzielone /po zmianach/

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Łaskarzew - plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Tadeusz Gendek, Marian Korycki | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:57:17 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:50:35.

Budżet Gminy Łaskarzew na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/125/09 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - dotacje udzielone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan dochodów i wydatków

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - planowane dochody

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - planowane wydatki

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan dochodów i wydaktów (zadania zlecone)

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan wydatków (Fundusz sołecki)

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - wydatki na programy i projekty

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - Gminne Programy

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - Plan GFOŚiGW

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - prognoza kwoty długu i spłat

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Tadeusz Gendek | Data wprowadzenia: 2010-02-10 13:55:04 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:49:53.
Data wprowadzenia: 2010-02-10 13:55:04
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:49:53
Autor: Tadeusz Gendek
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski