Budżet 2013

Budżet Gminy Łaskarzew na 2013 rok

Uchwała Nr XX/107/12 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia Budżetu Gminy

UZASADNIENIE do Budżetu Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków Fundusz Sołecki

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XX/107/12 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XX/107/12 - opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Xx/107/12 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XX/107/12 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/12 - dotacje udzielone

Uchwała Nr XX/108/12 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2013-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/12 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/108/12 - programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi programami

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XX/108/12 - programy, projekty lub zadania pozostałe

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Justyna Boratyńska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 13:18:55 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:42:55.
Data wprowadzenia: 2013-01-22 13:18:55
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:42:55
Autor: Justyna Boratyńska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski