Budżet 2011

Zmiany w Budżecie Gminy Łaskarzew na 2011 rok

Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11 - zmiany w planowanych dochodach budżetu

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr IV/11/11 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/11 - zmiany w planie wydatków budżetu

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr IV/11/11 - plan wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11 - dotacje udzielone

Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/11

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/20/11 - zmiany w planie wydatków

Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/11

Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/11 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/11 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/11 - zmiana w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/11 - zmiany w planie wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11

Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/11 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr VI/26/11 - zmiany w planie wydatków /dodatkowa/

Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/11 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/11 - zmiany w planie wydatków

Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/11 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/11 - zmiany w planie wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/11 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 25/11 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/11 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 25/11 - zmiany w planie wydatków zleconych

Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/11

Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/11 - zmiany w planie dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VII/29/11 - zmiany w planie wydatków

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr VII/29/11 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VII/29/11 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr VII/29/11 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 4b do Uchwały Nr VII/29/11 - zmiany w planie wydatków zleconych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VII/29/11 - zmiany w planie przychodów

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VII/29/11 - zmiany w planie rozchodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/11 - dotacje udzielone

Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Łaskarzew - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/11

Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/11 - zmiany w planie dochodów zleconych

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/11 - zmiany w planie wydatków zleconych

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka, Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2011-04-27 10:14:28 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:48:18.

Budżet Gminy Łaskarzew na 2011 rok

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/6/10 - plan dochodów i wydatków (dotacje celowe)

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków (Fundusz Sołecki)

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/6/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2011-2015

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr III/6/10 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/6/10 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 - dotacje udzielone

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10 - wykaz przedsięwzięć

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:50:27 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:47:31.
Data wprowadzenia: 2011-02-03 10:50:27
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:47:31
Autor: Hanna Cichecka
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski