Budżet 2008

Zmiany w Budżecie Gminy Łaskarzew na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIV/53/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/53/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/53/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/53/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/53/08 - Prognoza kwoty długu i spłat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/53/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

UCHWAŁA Nr XV/55/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/55/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/55/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/55/08 - Przychody i rozchody budżetu Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/55/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/55/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastającą/

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/55/08 - Prognoza kwoty długu i spłat

UCHWAŁA Nr XVI/57/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/57/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/57/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/57/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/57/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/57/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI/57/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

UCHWAŁA Nr XVII/63/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Prognoza kwoty długu i spłat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Limity wydatyków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/63/08 - Limity wydatyków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany dochodów i wydatków /organy administracji rządowej/

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/63/08 - Zmiany wydatków /jednostki samorządu terytorialnego/

ZARZĄDZENIE Nr 62/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 62/08 - Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

ZARZĄDZENIE Nr 64/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

UCHWAŁA Nr XVIII/66/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/66/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/66/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/66/08 - Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/66/08 - Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/66/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVIII/66/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

ZARZĄDZENIE Nr 70/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

UCHWAŁA Nr XIX/75/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/75/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/75/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/75/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/75/08 - Zmiany wydatków jst

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/75/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/75/08 - Dochody i wydatki projektu POKL "NADZIEJA - LEPSZE JUTRO"

UCHWAŁA Nr XX/79/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/79/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/79/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

ZARZĄDZENIE Nr 73/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/08 - Zmiany dochodów i wydatków /organy administracji rządowej/

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

UCHWAŁA Nr XXI/80/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/80/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/80/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/80/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXI/80/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/80/08 - Zmiany dochodów i wydatków /jednostki samorządu terytorialnego/

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/80/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

ZARZĄDZENIE Nr 87/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

ZARZĄDZENIE Nr 90/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/08 - Dochody i wydatki projektu POKL

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 90/08 - Zmiany dochodów i wydatków /jednostki samorządu terytorialnego/

ZARZĄDZENIE Nr 91/08 Wójta Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

UCHWAŁA Nr XXII/86/08 Rady Gminy Łaskarzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/86/08 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXII/86/08 - Limity wydatyków na wieloletnie programy inwestycyjne /narastająco/

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXII/86/08 - Plan finansowy rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Dotacje podmiotowe bieżące

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXII/86/08 - Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Zmiany dochodów i wydatków zleconych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/86/08 - Zmiany dochodów i wydatków projektu POKL "NADZIEJA - LEPSZE JUTRO"

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXII/86/08 - Dochody i wydatki projektu POKL "NADZIEJA - LEPSZE JUTRO"

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Tadeusz Gendek, Marian Korycki | Data wprowadzenia: 2008-05-13 12:38:32 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:54:16.

Budżet Gminy Łaskarzew na 2008 rok

Uchwała XII/43/07 ws. uchwalenia budżetu gminy

Załącznik 1 do Uchwały XII/43/07 - dochody budżetu gminy

Załącznik 2 do Uchwały XII/43/07 - wydatki budżetu gminy

Załącznik 3 do Uchwały XII/43/07 - inwestycje

Załącznik 4 do Uchwały XII/43/07 - przychodu i rozchody budżetu

Załącznik 5 do Uchwały XII/43/07 - dochody i wydatki inne zadania zlecone

Załącznik 6 do Uchwały XII/43/07 - doch. i wyd. porozumienie jst

Załącznik 7 do Uchwały XII/43/07 - doch. i wyd. własne jedn. budz.

Załącznik 8 do Uchwały XII/43/07 - dotacje podmiotowe

Załącznik 9 do Uchwały XII/43/07 - plan przych. i wyd. GFOŚiGW

Załącznik 10 do Uchwały XII/43/07 - prognoza kwoty długu i spłat

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Tadeusz Gendek | Data wprowadzenia: 2008-02-04 14:02:15 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:53:05.
Data wprowadzenia: 2008-02-04 14:02:15
Data modyfikacji: 2019-01-24 13:53:05
Autor: Tadeusz Gendek
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski