Ogłoszenia Przetargowe

RI.271.43.2018

Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w ramach zadania publicznego: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Projekt budowlany - rzut parteru

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-07-06 14:04:38 | Data modyfikacji: 2018-08-16 12:25:22.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2018-07-06 14:04:38
Data modyfikacji: 2018-08-16 12:25:22
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski