bip.laskarzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.laskarzew.pl
Ogłoszenia Przetargowe strona główna 

Ogłoszenia Przetargowe
POSTĘPOWANIA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Od 01.01.2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych
w Gminie Łaskarzew prowadzone są pod adresem:
https://laskarzew.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 20:40:21 | Data modyfikacji: 2021-02-19 08:51:21.
ZF.271.34.2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz okresowo zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zmiana treści SIWZ - 16.11.2020

Zmiana treści SIWZ - 18.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-11-10 13:23:47 | Data modyfikacji: 2020-12-28 09:48:38.
ZF.271.28.2020

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 6 do SIWZ - Sprzęt komputerowy OPZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacje dodatowe

Testy wydajności procesorów (CPU) - g

Testy wydajności procesorów (CPU) - m

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-09-04 12:37:29 | Data modyfikacji: 2020-10-22 14:22:04.
ZF.271.16.2020

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno w km 1+015 ÷ 1+440

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-06-26 14:30:10 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:41:08.
ZF.271.12.2020

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Link do transmisji z otwarcia ofert - youtu.be/bWlvS3AzEgM

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 6 do SIWZ - Sprzęt komputerowy OPZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dotycząca podatku od towatów i usług

Testy wydajności procesorów (CPU)

Wyjaśnienia SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-05-25 14:45:05 | Data modyfikacji: 2020-06-15 10:32:08.
ZF.271.11.2020

Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja poprawna z dnia 19.05.2020)

Przedmiar robót

Projekt budowlany - branża instalacyjna

Projekt budowlany - branża konstrukcyjna

Projekt budowlany - branża technologiczna

Projekt zagospodarowania terenu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja i sieci sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Technologia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Projekt budowlany - branża elektryczna

Załącznik nr 1 - pompa głębinowa

Załącznik nr 2 - pompa głębinowa

Załącznik nr 3 - wykaz materiałów na obudowę studni Nr 1

Załącznik nr 4 - wykaz materiałów na obudowę studni Nr 2

Załącznik nr 5 - obudowa studni Nr 1

Załącznik nr 6 - obudowa studni Nr 2

Załącznik nr 7 - schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-05-18 13:28:24 | Data modyfikacji: 2020-07-16 16:37:08.
ZF.271.10.2020

Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w miejscowości Leokadia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:18:56 | Data modyfikacji: 2020-06-23 13:03:05.
ZF.271.3.2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Link do transmisji z otwarcia ofert - youtu.be/SXg6lwCU_q8

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 6a do SIWZ - Sprzęt komputerowy OPZ

Załącznik nr 6b do SIWZ - Sprzęt multimedialny OPZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dotycząca podatku od towatów i usług

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Testy wydajności procesorów (CPU)

Testy kart graficznych (GPU)

Informacja o sposobie przyjmowania i otwarciu ofert

Wyjaśnienia SIWZ nr 1

Wyjaśnienia SIWZ nr 2

Wyjaśnienia SIWZ nr 3

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia SIWZ nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pismo informujące o braku zawarcia umowy - sprzęt komputerowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2020-03-17 16:09:55 | Data modyfikacji: 2020-05-25 12:45:14.
ZF.271.1.2020

Przebudowa drogi gminnej Nr 130602W w miejscowości Lewików

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:06:55 | Data modyfikacji: 2020-03-02 10:33:09.
RI.271.36.2019

Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty – Etap II

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2019-10-22 16:35:21 | Data modyfikacji: 2019-11-06 15:13:06.
RI.271.30.2019

Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Projekt organizacji ruchu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2019-09-12 16:03:12 | Data modyfikacji: 2019-10-22 15:27:10.
RI.271.19.2019

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno w km 0+280 ÷ 1+015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:59:52 | Data modyfikacji: 2019-08-20 15:31:03.
RI.271.79.2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2019 i 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania

Wyjaśnienia treści SIWZ - 27.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:52:43 | Data modyfikacji: 2018-12-31 13:23:27.
RI.271.64.2018

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.264.760 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w kwocie 824.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 440.760 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu na 2018 rok

Uchwała RIO - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała RIO - opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Uchwała RIO - opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2017 rok

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Wyjaśnienia treści SIWZ - 12.10.2018

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-08 14:14:47 | Data modyfikacji: 2018-10-26 09:28:11.
RI.271.43.2018

Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w ramach zadania publicznego: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Projekt budowlany - rzut parteru

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-07-06 14:04:38 | Data modyfikacji: 2018-08-16 12:25:22.
RI.271.26.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kacprówek

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-06-07 18:36:28 | Data modyfikacji: 2018-07-20 16:01:45.
RI.271.25.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa - Aleksandrów - Izdebno

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-06-07 17:11:10 | Data modyfikacji: 2018-07-20 16:02:34.
RI.271.5.2018

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót - zaktualizowany

Projekty

Informacja z otwarcia ofert - 27.02.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 02.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.03.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:40:48 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:19:18.
RI.271.1.2018

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Projekty

Wyjaśnienia treści SIWZ - 19.01.2018

Informacja z otwarcia ofert - 29.01.2018

Informacja o wyborze oferty - 09.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.02.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:13:53 | Data modyfikacji: 2018-02-20 15:24:05.
RI.271.1.4.2016

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 5 – ogólne warunki umowy /wzór umowy/

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę

Załącznik nr 9 – oświadczenie o posiadanych środkach technicznych

Zbiorcze zestawienie ofert

Protokół otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:08:33 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:20.

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 15 września 2016 r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Łaskarzew

Sprawozdanie Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r.

Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:07:44 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:06:48 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:05:09 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:04:33 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:03:52 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:02:59 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:59:57 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:56:57 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:56:03 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:55:23 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:54:28 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:52:53 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:51:54 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:51:09 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Modernizacja drogi „Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:49:56 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:48:33 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:47:54 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:46:55 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:45:59 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:08:31.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno-Kolonia w km 1+875 – 2+300

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:44:49 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:44:07 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:43:35 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:42:53 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:41:04 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:39:53 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunty rolne Gminy Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:38:43 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:37:45 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:36:34 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:31:42 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:21:30 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:20:32 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:19:30 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:18:35 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:17:40 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Modernizacja drogi gminnej nr 3662018 Lewików - Lipniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:16:00 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Remont pomieszczeń Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:15:20 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:14:31 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:13:52 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. „Uczymy się, bawimy i rozwijamy”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:11:57 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" - "Uczymy się, bawimy i rozwijamy”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:09:48 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. „Uczymy się, bawimy i rozwijamy”

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:08:33 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Izdebnie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:06:29 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Utworzenie Domów Kultury w Starym Helenowie i Dąbrowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:04:32 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew - Etap II

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:03:47 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Modernizacja drogi gminnej nr 61003 Izdebno-Kolonia – Wola Rowska

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:02:48 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Melanów i Zygmunty

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Korycki | Data wprowadzenia: 2017-10-25 12:51:42 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:45:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2017-10-25 12:51:42
Autor: Marian Korycki
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.laskarzew.pl