Ogłoszenia Przetargowe

RI.271.26.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kacprówek

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-06-07 18:36:28 | Data modyfikacji: 2018-06-25 11:54:33.
Data wprowadzenia: 2018-06-07 18:36:28
Data modyfikacji: 2018-06-25 11:54:33
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót