Ogłoszenia Przetargowe

RI.271.26.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kacprówek

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-06-07 18:36:28 | Data modyfikacji: 2018-07-20 16:01:45.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2018-06-07 18:36:28
Data modyfikacji: 2018-07-20 16:01:45
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski