rok 2016

Sprawozdania finansowe za rok 2016

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST - roczne sprawozadnie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [IV kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [IV kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [IV kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [IV kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [IV kwartał]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [III kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [III kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [III kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [III kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [III kwartał]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [II kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [II kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [II kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [II kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [II kwartał]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [I kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [I kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [I kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [I kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [I kwartał]

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Seremak, Marian Janisiewicz, Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:49:18 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:30:10.
Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:49:18
Data modyfikacji: 2017-03-24 09:30:10
Autor: Hanna Seremak, Marian Janisiewicz, Hanna Cichecka
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski