rok 2012

Sprawozdania finansowe za rok 2012

Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST - roczne sprawozadnie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [IV kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [IV kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [IV kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [IV kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [IV kwartał]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [III kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [III kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [III kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [III kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [III kwartał]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [II kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [II kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [II kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [II kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [II kwartał]

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych [I kwartał]

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych [I kwartał]

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [I kwartał]

Rb-NDS - kwartalne sprawodanie o nadwyżce / deficycie [I kwartał]

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [I kwartał]

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Seremak | Data wprowadzenia: 2015-09-01 11:59:26.
Data wprowadzenia: 2015-09-01 11:59:26
Autor: Hanna Seremak
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski