Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy

 Cichecka Hanna - Sekretarz Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:04.
 Seremak Hanna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:46.
 Bielecka Marzena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:13:21.
 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:13:54.
 Domaszczyńsa Lucyna - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:14:42.
 Paziewska Beata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:15:47.
 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:16:21.
 Gazda Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:16:54.
 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:17:31.
 Woźniak Aldona - Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:22:06.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:22:06
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski