Wójt Gminy

 Janisiewicz Marian - oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 09:49:58.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2015-07-14 09:49:58
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski