Kierownicy Jednostek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Łaskarzewie
 Marzena Bielecka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marzena Bielecka | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:05:20.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie
 Agnieszka Baran - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Agnieszka Baran | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:07:04.
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
 Aldona Woźniak - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Aldona Woźniak | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:08:46.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
 Małgorzata Bondel - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Małgorzata Bondel | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:11:38.
Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie
 Elżbieta Gazda - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Gazda | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:13:08.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie
 Monika Marciniak - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Monika Marciniak | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:14:35.
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie
 Beata Paziewska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Beata Paziewska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:16:34.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Kierownicy Jednostek .  Pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2020-11-26 16:16:34
Autor: Beata Paziewska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski