Kierownicy Jednostek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
 Bielecka Marzena - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marzena Bielecka | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:05:44 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:19:49.
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Guzowska Anna - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Anna Guzowska | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:07:02 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:10.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie
 Baran Agnieszka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Agnieszka Baran | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:14:22 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:44.
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
 Woźniak Aldona - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Aldona Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:18:54 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:44.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
 Bondel Małgorzata - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Małgorzata Bondel | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:20:19 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:44.
Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie
 Gazda Elżbieta - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Gazda | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:23:43 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:44.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie
 Michalczyk Teresa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Teresa Michalczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:26:39 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:44.
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie
 Paziewska Beata - oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Beata Paziewska | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:27:56 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:17:44.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Kierownicy Jednostek .  Pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:27:56
Autor: Beata Paziewska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski