Kierownicy Jednostek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łaskarzewie
 Bielecka Marzena - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marzena Bielecka | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:13:24 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:20:11.
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
 Guzowska Anna - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Anna Guzowska | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:20:27 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:20:11.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół
 Okleja Bogdan - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Bogdan Okleja | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:25:59 | Data modyfikacji: 2020-04-24 10:20:11.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym
Pilczynie
 Baran Agnieszka - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Agnieszka Baran | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:26:46 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:41:32.
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
 Woźniak Aldona - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Aldona Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:28:56 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:41:32.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w
Woli Łaskarzewskiej
 Bondel Małgorzata - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Małgorzata Bondel | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:31:34 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:41:32.
Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie
 Gazda Elżbieta - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Gazda | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:41:59 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:41:32.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie
 Michalczyk Teresa - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Teresa Michalczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:43:17 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:41:32.
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie
 Paziewska Beata - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Beata Paziewska | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:44:51 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:41:32.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Kierownicy Jednostek .  Pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:44:51
Autor: Beata Paziewska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski