Kierownicy Jednostek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Bielecka Marzena - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marzena Bielecka | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:19:48.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół
 Okleja Bogdan - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Bogdan Okleja | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:23:07.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym
Pilczynie
 Baran Agnieszka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Agnieszka Baran | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:25:59.
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
 Woźniak Aldona - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Aldona Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:27:45.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w
Woli Łaskarzewskiej
 Bondel Małgorzata - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Małgorzata Bondel | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:29:57.
Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie
 Gazda Elżbieta - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Elżbieta Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:31:15.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie
 Michalczyk Teresa - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Teresa Michalczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:34:08.
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie
 Paziewska Beata - oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Beata Paziewska | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:36:08.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Kierownicy Jednostek .  Pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:36:08
Autor: Beata Paziewska
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski