Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2014 rok

 WZÓR Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:53:24 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:07.
 WZÓR Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:55:50 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:41.
 WZÓR Informacji o gruntach do podatku rolnego (IR-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:57:40 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:45.
 WZÓR Informacji o lasach do podatku leśnego (IL-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:58:40 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:48.
 WZÓR Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 14:00:20 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:51.
 WZÓR Deklaracji na podatek rolny (DR-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 14:01:25 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:54.
 WZÓR Deklaracji na podatek leśny (DL-1)

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jolanta Parzyszek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 14:02:56 | Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:57.
Data wprowadzenia: 2013-01-24 14:02:56
Data modyfikacji: 2014-02-05 15:22:57
Autor: Jolanta Parzyszek
ObowižEzuje od: 2013-01-01
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski