Informacje o wynikach naboru

Stanowisko ds. promocji gminy i obsługi
informatycznej

 


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


w Urzędzie Gminy Łaskarzew


na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i obsługi informatycznej


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie dokonano wyboru.


Łaskarzew, dnia 04.03.2020 r.                                                   


                                Wójt Gminy


                                                                               /-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2020-03-04 15:06:08 | Data modyfikacji: 2020-03-04 15:17:52.
Stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki
gruntami


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został

wybrany Pan Krzysztof Cmiel

zamieszkały  Wola Żelechowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Krzysztof Cmiel spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.      
Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pana Krzysztofa Cmiela, wskazujące na szeroki zakres wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze, co rokuje na odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami. Pan Krzysztof Cmiel posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie katastru, sporządzania dokumentacji pod wywłaszczenia celu publicznego oraz wykonywania map pod projekty m.in. sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej.


Łaskarzew, dnia 07.11.2017 r.

Wójt Gminy

/ - / Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-08 15:26:47 | Data modyfikacji: 2017-11-08 15:28:24.
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
budżetowej


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani Edyta Maliszewska

zamieszkała  Wola Rowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Edyta Maliszewska spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pani Edyty Maliszewskiej, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze, co rokuje na odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości budżetowej, w szczególności z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami.


Łaskarzew, dnia 20.02.2017 r.

Zastępca Wójta Gminy

/ - / mgr Sylwia Szopa

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:58:46 | Data modyfikacji: 2017-11-08 15:28:24.
Stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i
ochrony danych osobowych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze
ds. obrony cywilnej i ochrony danych osobowych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani Anna Wojdat

zamieszkała  Wola Łaskarzewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wojdat  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pani Anny Wojdat, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze, co rokuje na odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. obrony cywilnej i ochrony danych osobowych.


Łaskarzew, dnia 10.06.2016 r.

Z up. Wójt Gminy

/ - / Sylwia Szopa
Zastępca Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:44:53 | Data modyfikacji: 2016-06-14 09:45:11.
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
podatkowej


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani Justyna Kołyska

zamieszkała  Celinów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Justyna Kołyska spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pani Justyny Kołyska, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze, co rokuje na odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości podatkowej.


Łaskarzew, dnia 24.02.2016 r.

Z up. Wójt Gminy

/ - / Hanna Cichecka

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:47:34 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:18:17.
Stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i
ochrony danych osobowych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze
ds. obrony cywilnej i ochrony danych osobowych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani Marta Kondej

zamieszkała  Górzno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Kondej spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje Pani Marty Kondej, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze, co rokuje na odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. obrony cywilnej i ochrony danych osobowych.


Łaskarzew, dnia 27.10.2015 r.

Wójt Gminy

/ - / Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2015-10-29 15:28:59 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:18:05.
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został

wybrany Pan Marcin Wojda

zamieszkały Zgórze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Marcin Wojda spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła kwalifikacje i doświadczenie Pana Marcina Wojdy, wskazujące na szeroki zasób wiedzy w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze, co rokuje na odpowiednie wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. budownictwa.


Łaskarzew, dnia 17.02.2015 r.

Wójt Gminy

/ - / Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 15:13:34 | Data modyfikacji: 2016-02-24 12:48:40.
Kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza
Gminy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Gminy Łaskarzew
 
na kierownicze stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani   Hanna Cichecka

zamieszkała     Ksawerynów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Hanna Cichecka wykazała się dużym zakresem wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz postępowania administracyjnego.
Komisja wysoko oceniła kwalifikacje Pani Hanny Cicheckiej, wskazujące na szeroki zakres wiedzy w zakresie działalności i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, którego efektem jest wieloletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych.

 

Łaskarzew, dnia 28.04.2014 r.

Wójt Gminy

/-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:09:47 | Data modyfikacji: 2016-02-24 12:48:40.
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
budżetowej


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani Magdalena Drożdż

zamieszkała Wola Rowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Magdalena Drożdż wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy w zakresie rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Komisja wysoko oceniła Jej kwalifikacje oraz zasób wiedzy z zakresu znajomości przepisów, gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości budżetowej.


Łaskarzew, dnia 29.01.2014 r.

Wójt Gminy

/ - / Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2014-01-30 12:00:40 | Data modyfikacji: 2016-02-24 12:48:40.
Stanowisko urzędnicze ds. funduszy europejskich i
zamówień publicznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Łaskarzew

na stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania funduszy europejskich i zamówień publicznych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani Sylwia Szopa

zamieszkała Łaskarzew

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Sylwia Szopa wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz procedur przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Komisja wysoko oceniła Jej kwalifikacje oraz zasób wiedzy z zakresu znajomości przepisów, gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy europejskich i zamówień publicznych.


Łaskarzew, dnia 19.02.2013 r.

Wójt Gminy

/ - / Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Hanna Cichecka | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:40:46 | Data modyfikacji: 2014-01-29 15:46:13.
Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:40:46
Data modyfikacji: 2014-01-29 15:46:13
Autor: Hanna Cichecka
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski