RI.271.2.18.2016
2017-10-25 11:54:09
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2017 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

RI.271.2.17.2016
2017-10-25 11:28:09
Świadczenie usług dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu - „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew”  ...więcej

RI.271.2.16.2016
2017-10-25 11:26:09
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska - II etap  ...więcej

RI.271.2.15.2016
2017-10-25 11:25:11
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Stary Pilczyn - II etap  ...więcej

RI.271.2.14.2016
2017-10-25 11:24:10
Dostawa urządzeń zagospodarowania placów zabaw przy budynkach WDL w miejscowościach Budy Krępskie i Sośninka  ...więcej

RI.271.2.13.2016
2017-10-25 11:22:34
Dostawa materiałów do ogrodzenia Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie  ...więcej

RI.271.2.10.2016 - (2)
2017-10-25 11:21:24
Remont dachu Zespołu Szkół w Starym Pilczynie  ...więcej

RI.271.2.10.2016
2017-10-25 11:17:31
Remont dachu Zespołu Szkół w Starym Pilczynie  ...więcej

RI.271.2.5.2016
2017-10-25 11:16:24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2016 roku  ...więcej

RI.271.2.4.2016
2017-10-25 11:15:36
Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2016 r.  ...więcej

RI.271.2.3.2016
2017-10-25 11:14:25
Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2016 roku  ...więcej

RI.271.2.1.2016
2017-10-25 11:02:34
Wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Melanów  ...więcej

ZF.271.2.26.2015
2017-10-25 11:01:34
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2016 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

ZF.271.2.25.2015
2017-10-25 11:00:36
Wykonanie instalacji gazowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie  ...więcej

ZF.271.2.24.2015
2017-10-25 10:59:22
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipniki  ...więcej

ZF.271.2.23.2015
2017-10-25 10:58:25
Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Łaskarzew w sezonie zimowym 2015/2016  ...więcej

ZF.271.2.21.2015
2017-10-25 10:56:47
Ułożenie kostki wokół Wiejskiego Domu Ludowego w Budach Krępskich  ...więcej

ZF.271.2.20.2015
2017-10-25 10:55:35
Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska  ...więcej

ZF.271.2.17.2015
2017-10-25 10:54:01
Dostawa materiałów do ogrodzenia Wiejskiego Domu Ludowego w Sośnince  ...więcej

ZF.271.2.14.2015 - (2)
2017-10-25 10:51:55
Remont budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 74
poprzednie     następne