Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

 Cichecka Hanna - Zastępca Wójta

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:31:30.
 Cichecka Hanna - Sekretarz Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:33:24.
 Seremak Hanna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:33:58.
 Bielecka Marzena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:35:10.
 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:35:39.
 Domaszczyńsa Lucyna - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:36:06.
 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:36:32.
 Gazda Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:36:59.
 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:37:26.
 Baran Agnieszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:38:01.
 Woźniak Aldona - Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:38:27.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:38:27
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski