Wójt Gminy

 Janisiewicz Marian - oświadczenie majątkowe 2013

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:10:10.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:10:10
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski