Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej

ZF.271.2.15.2014

Łaskarzew, dn. 28.07.2014r.
                                                                                                                  
                                                                                 

                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Modernizację świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej” wpłynęło  5 ofert :

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

 

1.

 

Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM

Zbigniew Mejszutowicz

ul. Polna 3, 08-210 Platerów

74.571,70

2.

F.H.U. DRZEWIARZ Sławomir Cichecki

Ksawerynów 21, 08-450 Łaskarzew

77.980,91

3.

 

MB-TYNK Mirosław Babik

Sokół 41, 08-460 Sobolew

80.061,03

4.

BUDRAMAT

ul. Sikorskiego 76, 08-400 Garwolin

81.582,79

5.

Zakład Rem.- Budowlany Stefan Kozłowski

ul. Kościuszki 44, 08-400 Garwolin

66.770,07

Oferta  nr 5 firmy:  Zakład Rem.- Budowlany Stefan Kozłowski
ul. Kościuszki 44, 08-400 Garwolin za kwotę brutto 66.770,07 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 07/100), została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza

                                                                                                 Z up. Wójta Gminy
                                                                                                /-/ Hanna Cichecka
                                                                                                    Sekretarz Gminy

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-07-28 15:04:14.
Data wprowadzenia: 2014-07-28 15:04:14
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa