Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie

Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie

ZF.271.2.14.2014

Łaskarzew, dn. 15.07.2014r.
                                                                                                                            

                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Modernizację budynku OSP w Starym Pilczynie” wpłynęła  1 oferta :
1. MB-TYNK Mirosław Babik Sokół 41, 08-460 Sobolew za kwotę brutto 82.896,27

Złożona oferta odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia i została wybrana do realizacji.

                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                /-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:12:35.
Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:12:35
Opublikowane przez: Sylwia Szopa