Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2014

Łaskarzew, dn. 04.04.2014 r.
                                                                                                                          

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew wpłynęła  1 oferta.

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

 

1.

 

FHU ALDIAN Wioletta Wysocka

Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew

14.145,00

Oferta  nr 1 firmy:  FHU ALDIAN Wioletta Wysocka Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew za kwotę brutto 14.145,00 (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych), została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.


                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                          /-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:21:23.
Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:21:23
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa