Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym:Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

 

Łaskarzew, dn. 01.04.2014 r.
                                                                                                                          

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew wpłynęło 11 ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokonał poprawienia błędów rachunkowych w ofertach nr 1 i 5.  Poprawienie błędów nie przyczyniło się do zmiany ostatecznego rankingu ofert, wg obowiązującego kryterium wyboru (cena – 100%).

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

 

Cena jednostkowa (demontaż, transport i utylizacja)- za 1 Mg

Cena jednostkowa (odbiór, transport i utylizacja)- za 1 Mg

1.

 

RAMID – Mirosław Dec

ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa

50.194,31

501,49

400,33

2.

 

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolac. i Antykorozyjnych TERMOEXPORT

ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa

53.395,85

855,36

356,40

3.

 

Mazowieckie Przedsiębior. Ekolog.
D. Hofman, ul. Arkuszowa 65/43,
01-934 Warszawa

48.672,58

533,52

378,00

4.

PHUP „EURO-GAZ” Sp. J.

Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

53.876,99

712,80

392,04

5.

PHU „PIOTR” Piotr Jarczyński

ul. Warszawska 38b, 05-084 Leszno

35.536,32

367,20

280,80

6.

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul. Przyczółkowa 124a, 02-968 Warszawa

42.288,48

459,00

329,40

7.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

46.678,68

540,00

356,40

8.

Zakład Gospodarki Komun. GRONEKO

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

58.060,80

483,84

483,84

9.

Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

45.824,29

579,96

339,12

10.

PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o.

ul. Filomatów Pom. 8, 87-100 Toruń

59.953,50

660,00

465,00

11.

FHU ROBBUD-TRANS Robert Kępka

Krzywda 2, 08-450 Łaskarzew

45.769,86

572,40

340,20

 

Oferta  nr 5 firmy:  PHU „PIOTR” Piotr Jarczyński, ul. Warszawska 38b, 05-084 Leszno za kwotę brutto 35.356,32 (słownie trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć zł 32/100), została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 5 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                             /-/ Marian Janisiewicz

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:21:28.
Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:21:28
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa