Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Cichecka Hanna - Zastępca Wójta

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:31:47.


 Seremak Hanna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:34:46.


 Bielecka Marzena - p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:36:18.


 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:36:52. Domaszczyńsa Lucyna - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:37:29 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:41:08.


 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:37:55 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:41:08.


 Gazda Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:38:20 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:41:08.


 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:38:45 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:41:08.


 Baran Agnieszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:39:43 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:41:08.


 Woźniak Aldona - Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:40:09 | Data modyfikacji: 2013-10-04 14:41:08.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:40:09
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski