Wójt Gminy

  Janisiewicz Marian - oświadczenie majątkowe 2012

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:41:52.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-08-14 12:41:52
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski