Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska

Zapytanie ofertowe nr 9/2013

ZF.271.2.9.2013 

                                                                    
Łaskarzew, dnia 30.08.2013 r.


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym
  
(dotyczy: „Przebudowy drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska”)

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

 

Cena ofertowa

(brutto)

1.

Zakład Usług Wielobranżowych Mieczysław Karczmarczyk

ul. Starowiejska 26, Rębków, 08-410 Wola Rębkowska

55 802,94

2.

Roboty Ziemne Krzysztof Walenda

Górzno Kolonia 17, 08-404 Górzno

53 242,70

3.

F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek

ul. Świerkowa 31, Pogorzel, 05-430 Celestynów

135 845,01

 4.

Firma Handlowo-Usługowa ALDIAN Wioletta Wysocka

Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew

48 051,65

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Firma Handlowo-Usługowa ALDIAN Wioletta Wysocka, Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew za cenę za cenę brutto 48 051,65 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 65/100).
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.   

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.    

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                   / - / Marian Janisiewicz

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-08-30 12:52:30 | Data modyfikacji: 2013-08-30 12:59:18.
Data wprowadzenia: 2013-08-30 12:52:30
Data modyfikacji: 2013-08-30 12:59:18
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa